สิงหาคม 4, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ปัตตานีพร้อมเปิดให้มีการละหมาดญุมอะห์ เริ่มวันศุกร์ 15 พ.ค.นี้ เน้นมัสยิดที่มีความพร้อม และเตรียมปลดล็อก 25 หมู่บ้านที่ถูกปิด

แชร์เลย

มะอายือมิง สาและ จ.ปัตตานี รายงาน..


( 13 พฤษภาคม 2563 ) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวักปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 14/2563 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยกล่าวขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน พี่น้องประชาชนทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ส่งผลให้ จังหวัดปัตตานี มีสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นเป็นลำดับ ครบ 22 วันไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ยังคงอยู่ที่ 91 ราย รวมถึง 3 อำเภอ ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ คือ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง อำเภอแม่ลาน แต่ได้เน้นย้ำให้มีการตรวจอย่างเข้มข้นเพิ่มเติม พร้อมติดตามผลปฏิบัติการคัดกรอง ณ ศูนย์คัดกรองกลางจังหวัด การส่งคนเข้ากักตัว Local Quarantine ในทุกอำเภอ ให้มีมาตรฐาน และกระจายความสมดุล พร้อมได้ติดตามผลการบังคับใช้ ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี (เพิ่มเติม) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่(พิเศษ) 36 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคโควิด 19 และคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 37 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ที่กำหนดให้มีมาตรการหลัก และมาตรการเสริม โดยศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ ได้รายงานผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีในบางพื้นที่ที่ต้องเน้าย้ำเป็นพิเศษ ในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น พื้นที่ธนาคาร ตลาดสด และสถานที่ออกกำลังกาย


ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติ 2 เรื่องสำคัญ คือ
1.เรื่องการละหมาดวันศุกร์ ได้เห็นชอบตามมีมติไว้เดิมว่า เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและกรรมการประจำมัสยิด ว่าจะอนุญาตให้มัสยิดไหนละหมาดได้บ้าง ซึ่งต้องเสนอความพร้อมมา เพียงเพิ่มเติม 2-3 เรื่อง คือ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยให้อิหม่านแต่ละมัสยิด เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ และมีที่ปรึกษา 5 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการอิสลาม ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น สนับสนุนดูแลจัดการให้การละหมาดวันศุกร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะเริ่มได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ในมัสยิดที่มีความพร้อม และไม่กีดกันมัสยิดใดเอาความพร้อมของมัสยิด และกรรมการอิสลามให้ความเห็นชอบ ก็สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการฯ


2. เรื่องของการเปิดหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ถูกปิด 25 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านใกล้เคียงทั้งหมด 35-36 หมู่บ้าน ซึ่งจะครบ 28 วัน ตามมาตรฐานที่ได้ประเมิน หากไม่พบเชื้อ/คนไข้เพิ่มเติม ถึงวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ก็จะเป็นวันที่เปิดหมู่บ้านทั้งหมด ที่ได้ทำการปิด และหมู่บ้านเดิม พร้อมกันทุกหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นว่าในระหว่างนี้ หากมีหมู่บ้านไหนพบเชื้อเพิ่มเติม ก็จะทำการปิดเฉพาะหมู่บ้านนั้น แต่คนที่พบเชื้อจะต้องอยู่ในหมู่บ้าน แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในสถานที่กักกัน หรือ local quarantine ก็สามารถเปิดหมู่บ้านได้ตามปกติ.

 100 total views,  2 views today

You may have missed