ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อธิบดีกรม ปชส.ลงพื้นที่ร่วมแข่งขัน ฟุตบอลกระชับมิตร ตามโครงการ“ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างสันติสุข จชต.ที่นราธิวาส ทีมสมาคมสื่อ ชมรมสื่อฯ จชต. ร่วมแข่งขันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกัน

แชร์เลย

วานนี้ (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ) ที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส        นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ มูซอดี                ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต./ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกิจกรรม “สารฝัน ปันรัก ให้น้องชายแดนใต้”         ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้”พร้อมด้วยพบปะพูดคุย กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม โดยมี พลตรี สมพล ปานกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ

ต่อมาเวลา 15.00น. พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด และร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมสิงห์เหนือ เสืออีสาน พบกับ เหยี่ยวสลาตัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันแล้วว่า กีฬา คือ สื่อในการสื่อสารสัมพันธ์            สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ กีฬาจะเป็นสิ่งที่ขจัดพฤติกรรม อันไม่พึงปรารถนาของสังคม โดยใช้กีฬาในการแก้ปัญหา นับว่าทุกคนได้เดินมาถูกทาง สมกับคำกล่าวของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในเพลงกราวกีฬาของท่านที่ว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน” ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างสื่อมวลชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้แล้ว สื่อมวลชนทุกท่านสามารถนำข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่ได้พบเห็นในพื้นที่ ไปเผยแพร่ให้เกิดความรู้         ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ที่มุ่งลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และแสวงหาทางออกของความขัดแย้งโดยสันติวิธีต่อไป

ด้านพลตรี สมพล ปานกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามนโยบายของโครงการ ประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้            ที่ได้นำกระบวนการประชาสัมพันธ์ มาบูรณาการสื่อที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ                 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ตลอดจนให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่น ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของภาครัฐ ที่ตั้งใจให้เกิดความสงบสุขและลดความขัดแย้งในพื้นที่อย่างแท้จริง อีกทั้งยังทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

ในการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ในครั้งนี้ นายรพี มามะ อุปนายกบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดแดนภาคใต้/ ประธานสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ SPMC ได้นำทีมสื่อมวลชนและสมาชิก รวม 13 ท่าน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกัน ให้กับพื้นที่ 3 จ.ชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ข่าว.ภาพ ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.และทีมข่าว SPMCNEWS รายงาน

 152 total views,  2 views today

You may have missed