สิงหาคม 18, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“ไพศาล”ผู้บริหาร ร.ร.อัตตัรกียะห์นราธิวาส “น้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบปัจจัยยังชีพ ช่วยประชาชนผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิก 19

แชร์เลย

รัชนี บินยูโซ๊ะ  รายงาน..

(14 เม.ย.2563) ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เมืองนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาต .ผู้จัดการ และผู้บริหาร โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส  พร้อมด้วย นายรพี มามะ ในฐานะที่ปรึกษา ศอ.บต.,อุปนายกบริหารสมาคมสื่อมวลชน จชต. และนางพารีดะ อาลีซู คณะกรรมการ ประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ได้จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพแก่ผู้เดือดร้อน จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวนกว่า 150 ครัวเรือน ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช นำ้ตาล อินทผลัม และหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด 19

ด้านนายไพศาล ตอยิบ ผู้บริหารโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนและผลกระทบจากไวรัส โคโรน่า สายพันธ์ โควิด-19 อีกทั้งมีการสร้างความเข้าใจและให้ตระหนักป้องกันและดูแลตนเอง ครอบครัว ไม่ให้เป็นผู้รับเชื้อและไม่แพร่เชื้อให้ใคร  คาดหวังว่าผู้เดือดร้อนสามารถนำสิ่งของเหล่านี้บรรเทาความเดือดร้อนและสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวล อีกทั้งเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมใกล้ถึง สามารถคลายความกังวลของพวกเขาเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย
นอกจากนี้ ยังมีเตรียมแจกหน้ากากอนามัย ที่ทำจากผ้านาโนที่มีความพิเศษสามารถใช้ซ้ำได้ด้วยการซัก โดยจะแจกให้กับผู้ยากไร้ และประชาชน รวมอีกจำนวนกว่า 1,000 ชิ้นเพื่อให้ประชาชนมีไว้ใช้ป้องกัน ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า

ขณะที่นายรพี มามะ ในฐานะที่ปรึกษา ศอ.บต. กล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน อัตตันฯ ที่ตระหนัก และให้ความสำคัญ ในการป้องกัน โรคระบาดโควิด 19  ทราบว่าได้ทำหน้ากากอนามัย แจกพี่น้องประชาชนนับหมื่่นชิ้น ตั้งแต่เข้าสู่สถานการณ์โรคระบาดแรก และยังจัดถุงยังชีพช่วยประชาชนในยามทุกข์ยาก นับเป็นสิ่งทีดีงาม และแสดงถึงนำ้ใจ ที่คนไทยไม่ทิ้งกัน และขอยืนยันว่า ศอ.บต.  โดยท่าน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมช่วยพี่น้องประชาชน ทุกคน ไม่ว่าศาสนาใด  หากเป็นพลเมืองไทย ก็คือคนไทย คนชาติไทยทุกคน “จะไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลัง” อย่างแน่นอน  แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนทุกคน ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 ซึ่งเราจะเดินไปด้วยกัน เพื่อเอาชนะ โควิก 19 และนำความสงบสุข สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนมา

 940 total views,  4 views today

You may have missed