กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นักท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้เติมเต็ม หลังนักท่องเที่ยวจีนที่ขาดหายไป จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์(อับดุลสุโก ดินอะ)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่


(8-12กุมภาพันธ์ 2563 )มีโอกาสพาคณะครู บุคลากร และส่วนหนึ่งของผู้ปกครองจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาทัศนศึกษาและท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่-เชียงรายก็ได้เห็นภาพบรรยากาศที่เคยคึกคักคนจีนตามแหล่งท่องต่างๆไม่มีส่งผลให้กระทบทางเศรษฐกิจต่อคนในพื้นที่อย่างมากและเป็นลูกโซ่ไม่ว่า ของที่ระลึก อาหาร ผลไม้ รถโดยสารและธุรกิจการบริการต่างๆ ก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆมาทดแทนโดยเฉพาะคนไทย


นายสาโรช (บุฆอรี) หวังเจริญ คนสุราษฎร์ธานีที่มาบริการรถตู้ให้นักท่องเที่ยวกว่า30 ปียอมรับว่าโรคระบาดโคโรน่าที่ประเทศจีนส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่อย่างมีนัยนะสำคัญ ท่านขอบคุณนักท่องเที่ยวมุสลิมชายแดนภาคใต้ที่มาเติมเต็มให้กับคนที่นี่”


ส่วนนายพูนทรัพย์ พงษ์คำมูลผู้ให้บริการรถตู้(เหมา)แก่นักท่องเที่ยวซึ่งมีความสามารถพูดภาษามลายูทั้งกลางและท่องถิ่น(ปตานี)ก็ดีใจที่พวกเราคนมลายูมุสลิมชายแดนภาคใต้มาท่องเที่ยวและเขาเองได้ใช้ภาษามลายูกลางกับนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย และท่องถิ่นกับคนมลายูชายแดนภาคใต้เป็นการแสดงว่านอกจากนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่มาเที่ยวแล้วคนชายแดนภาคใต้ มาเลเซียและสิงคโปร์ก็ไม่ใช่น้อยที่มาท่องเที่ยว หากรัฐเองมีโครงการดีๆที่จะนำคนไทย คนอาเซียนและที่อื่นๆมาท่องเที่ยวแทนคนจีนก็จะช่วยบรรเทาปัญหาได้อีกเปราะหนึ่งก่อนที่ปัญหาโรคระบาดโคโรน่าจะสามารถจัดการได้

/////////////////////////////////////

 380 total views,  2 views today

You may have missed