วันเสาร์ , กุมภาพันธ์ 29 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / ส่องพื้นที่ชายแดนใต้ เอาชนะยาเสพติด นำกีฬาเป็นสื่อ หนึ่งในวัคซีนเกราะป้องกัน ภัยระบาดยาเสพติด สู่ประชาชน

ส่องพื้นที่ชายแดนใต้ เอาชนะยาเสพติด นำกีฬาเป็นสื่อ หนึ่งในวัคซีนเกราะป้องกัน ภัยระบาดยาเสพติด สู่ประชาชน

บท..บรรณาธิการ…

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติดเป็นตัวการที่สำคัญในการบ่อนทำลายกำลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดจะเป็นตัวแปรที่สำคัญให้มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาลที่ผ่านให้ความสำคัญต่อการแก้ไขหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National agenda) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม (Protective regulatory policy)

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะแนวโน้ม การแพร่ระบาดของยาเสพติดมากขึ้นทุกวัน ที่คดีที่ถูกจับกุม ทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ ยาไอซ์ ยาบ้า ฯลฯ ปลายทางยังคงเป็นพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ คือ พื้นที่ ยะลา นราธิวาส สงขลา เนื่องจากจังหวัดเหล้านี้เป็นพื้นที่ชายแดน จึงมักเป็นที่พักยาเสพติด และขายในพื้นที่ ร่วมถึงเพื่อรอส่งออก ไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคดีเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อน นอกจากคดีความมั่นคง และคดีส่วนตัว ที่เกิดจากเครือข่ายการค้ายาเสพติด

ในอนาคตปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอยู่และนับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้คาดหวังให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต ด้วยเหตุนี้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง (แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2563) เยาวชนคืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดมนปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นปัญหาที่กระทบและส่งผลต่อตนเอง และสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันเป็นภัยคุกคามต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต เป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนั้น
ทั้งนี้ทุกฝ่าย และทุกภาคส่วน ต้องมุ่งป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และยังต้องส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นการเล่นกีฬา เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และลด ละ เลิกยาเสพติดและเป็นกิจกรรมบำบัดอย่างหนึ่ง ตลอดจนทำให้ประชาชน เยาวชนมีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติดมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรบุคคลของชาติ ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายสุขภาพดีถ้วนหน้า กีฬาต้านภัยยาเสพติด ที่รัฐจะต้องเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนหลัก เพื่อประชาชน จะต้อง ดึงเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจะต้องรัฐจะต้องมีมาตรการต่อเนื่อง ทั้ง 2 ด้านนั้น  คือ การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด ทั้งรายใหญ่และรายย่อย อย่างจริงจัง และการป้องปราม นำเยาวชน ประชาชน หันมาใส่ใจในกีฬาให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกัน เยาวชน และถือเป็นอีกหนึ่งวัคซีน ที่จะป้องกัน เด็กและเยาวชน จากมหันตภัย ยาเสพติดที่ระบาดอย่างแพร่หลาย ในสถานการณ์ในปัจจุบัน  และหากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข ที่สุดจะนำมาซึ่งผลกระทบสังคมและประเทศชาติมากขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอน

/////////////////

About Oxegen

Check Also

#เกาะติดการเมืองมาเลเซีย เกมส์ชิงอำนาจระหว่างมหาเดร์กับอันวาร์:

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *