วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 5 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / **** “อิสลาม” สอนเราทุกมิติ จริง ๆ ***

**** “อิสลาม” สอนเราทุกมิติ จริง ๆ ***

*** ว่าด้วยเรื่อง : การใช้ของส่วนรวมได้หรือไม่ ***
ตอบโดย : ศาสตราจารย์ ดร. อับดุลมาลิก อัซซะอ์ดี

» ลักษณะโจทย์คำถาม : ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงเรีย
นแห่งหนึ่ง ซึ่งบางครั้งฉันจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บาง
อย่างในโรงเรียน เช่น กระดาษ ,ปากกา ,ปริ้นเอกสาร
บางอย่าง หรือถ่ายเอกสารสำคัญ เพื่อประโยชน์ส่วน
ตัวของฉันเองโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียน
โดยการรับทราบของผู้จัดการโรงเรียน และบางครั้ง
ไม่รับทราบของผู้จัดการ เพราะฉันไม่แจ้งให้ท่านทร
าบล่วงหน้า

» คำถามมีอยู่ว่า : อนุญาตให้ฉันใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ได้หรือไม่ หรือมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว?
السؤال:

السلام عليكم .. أنا موظف في مدرسة، وأحيانا أحتاج لبعض الحاجات -كورق أو أقلام أو أطبع بعض الملفات أو تصوير بعض المستمسكات- لمصلحتي الشخصية على حساب أجهزة المدرسة بعلم مدير المدرسة (وأحيانا بدون علمه لمعرفتي بإذنه المسبق)، السؤال: هل يجوز هذا أو فيه حرج؟ وبارك الله فيكم.

» คำตอบ : กระดาษและอุปกรณ์ขององค์กร หน่วย
งานหรือโรงเรียน และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม
นั้นไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งของดังกล่าว โดยลักษณะเฉพ
าะ หรือเฉพาะส่วนตัว เว้นแต่ใช้ในลักษณะส่วนรวม
เท่านั้น
จะรับรู้รับทราบของผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือ
การขออนุญาตท่านก่อนล่วงหน้าหรือหลังนั้น เขาก็คื
อเจ้าหน้าที่เหมือนคุณ (ผู้ถามคำถาม) ดังนั้นคุณก็เช่
นกัน ไม่มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินสาธารณะ ส่วนรวม
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เขา (ผู้จัดการ) ก็เช่นกัน

เว้นแต่กรณีที่กฎ ระเบียบ หรือรัฐธรรมนูญกระทรวง
การศึกษาธิการ หรือองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้อนุ
มัติรับรองเท่านั้น
الجواب:

أوراق وأدوات الدائرة أو المدرسة أو ما شابه هي للصالح العام، لذا لا يجوز استعمالها بصورة خاصة، أو بشكل شخصي إلاَّ بالصالح العام.

وعِلم المدير أو إذنه لا يُقَدِّم ولا يُؤخِّر فهو موظف مثلك فكما أنك لا يحق لك استعمال المال العام لمصلحة خاصة هو كذلك.

إلا ما يسمح به نظام أو قانون التعليم أو الدائرة، أو يُخَوِّلُ النظامُ المديرَ بذلك.
……………………….
ถอดความ : อิสมาอีล สิงหาด
ที่มา : เพจทางการของ ศาสตราจารย์ ดร. อับดุลมา
ลิก อัซซะอ์ดีย
วันที่ : 15 มกราคม 2563

About Oxegen

Check Also

ทำไมคนมุสลิมบวชหกหลังรอมฎอน

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *