ธันวาคม 9, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี ถวายแด่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส อีกบริบท พหุวัฒนธรรม ความรักสามัคคี มุสลิม พุทธ ไทย มาเลเซีย

แชร์เลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานน้ำสรง ผ้าไตรพร้อมเครื่องสักการะ เนื่องในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี
ถวายแด่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส


ช่วงของวันที่ 7 ม.ค. 2563 ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรง ผ้าไตรพร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส /เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อัญเชิญน้ำสรงอายุวัฒนมงคลพร้อมเครื่องสักการะ เนื่องในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี
ในการนี้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 20 รูป ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

จากนั้น มีพิธีแสดงมุทิตาจิต / พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส / เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยมีนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นางพาตีเมาะ สะดียามู นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวแสดงมุทิตาจิต จากนั้นพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พบปะผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สนับสนุนงบประมาณโครงการพหุวัฒนธรรมสารสัมพันธ์สองศาสนา อ.สุไหงปาดี จำนวน 180,000 บาท จากนั้นมีการมอบของร่มเป็นที่ระลึก เพื่อแสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ประธานและผู้เข้าร่วมพิธียังได้เยี่ยมชมซุ้มอาหารคาวหวานของกลุ่มแม่บ้าน จากทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 84 ร้านค้า ที่เปิดให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรี
ในช่วงบ่ายมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 376 ทุน เป็นจำนวนเงิน 451,500 บาท และพิธีแสดงมุทิตาจิต
ซึ่งการจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 20 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ที่ได้มีเมตตาบรรเทาความเดือดร้อนในคราประสบทุกข์ภัย รวมทั้งส่งเสริมความรักความเข้าใจของพี่น้องประชาชน แม้ในผู้ที่นับถือศาสนาต่างกันให้ดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจกันอันจะนำมาซึ่งความสงบสุข อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส มีอายุครบ 82 ปี 61 พรรษา ซึ่งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของพระเดชพระคุณท่าน ที่เป็นแบบอย่างของผู้มีวิริยะอุตสาหะ และขันติธรรมอันสูงยิ่ง ซึ่งนับเป็นบุคคลต้นแบบของศาสนิกชนสืบไป

อย่างไก็ตาม การจัดงาน ในครั้งนี้ จะเห็นพลังความรัก ของผู้นำศาสนา พุทธและมุสลิม ร่วมถึงศาสนิก ไทยและมุสลิม จำนวนมาก เข้าร่วมงาน และยังมีชาวมาเลเซีย ที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม เข้าร่วมงานจำนวนมาก อีกด้วย ในงานมีการจัดอาหารตามซุ้มต่างๆ ทั้งอาหารพื้นเมือง ในชุมชน พุทธมุสลิม ต่างทำอาหารมาบริการกับประชาชน ด้วยมิตรไมตรี เต็มด้วยรอยยิ้ม และความเข้าใจ  ในพหุวัฒนธรรม ของศาสนาและวัฒนธรรม ของผู้คนที่อยู่ร่วม ต่างแสวงหา ความสงบและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับพื้นที่

////////////////////////

 543 total views,  4 views today

You may have missed