Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / โรงเรียนบ้านกระอาน ส่งเสริมประชาชน “ลงแขก ดำนา” ร่วมสืบสานการปลูกข้าวให้คงอยู่กับชุมชน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนยุวชาวนา ปี 3” กิจกรรม

โรงเรียนบ้านกระอาน ส่งเสริมประชาชน “ลงแขก ดำนา” ร่วมสืบสานการปลูกข้าวให้คงอยู่กับชุมชน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนยุวชาวนา ปี 3” กิจกรรม

บุหงา  รายา  รายงาน…

(30 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณแปลงนา โรงเรียนบ้านกระอาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โรงเรียนยุวชาวนา ปี 3” (Young Smart Farmer Project EP.3) ซึ่งเป็นกิจกรรม “ลงแขกดำนา” หรือกิจกรรมสืบสานการปลูกข้าวช่อขิง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และนักเรียนในพื้นที่ ได้เรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิม ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของการปฏิบัติจริง สร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงและการร่วมแรงร่วมใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชนอย่างมีความสุข โดยมี หัวหน้าสวนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุวชาวนา ปี 3” เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสู่ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคต พร้อมทั้งเป็นการสืบสานการปลูกข้าวช่อขิงของชุมชนบ้านกระอานให้คงอยู่ รวมถึงให้นักเรียนมีข้าวเพื่อโครงการอาหารกลางวันและใช้พื้นที่เพื่อเรียนรู้วิชาการทำนาของชุมชนและนำผลผลิตข้าวไปสู่การจำหน่ายได้ อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสืบสานประเพณีวิถีพันธุ์ข้าวของชุมชนให้แก่อนุชนรุ่นหลัง พร้อมทั้งเป็นการหล่อหลอมและปลูกฝังความเป็นลูกเกษตรนักปฏิบัติให้แก่ประชาชน เยาวชน และชุมชนได้อย่างแท้จริง

/////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

พบนกอัญชันอกเทาพลัดถิ่นที่ยลโฉมยากทางภาคใต้

นูอารีซะ  ยะยือ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *