วันจันทร์ , กรกฎาคม 22 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / สมเกียรติ” รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยัน รัฐเร่งแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ยากจน จัดที่ดินทำกิน และผู้ได้รับผลกระทบจากไฟใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมเกียรติ” รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยัน รัฐเร่งแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ยากจน จัดที่ดินทำกิน และผู้ได้รับผลกระทบจากไฟใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(12 มกราคม 2561)  ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3  อาคารอเนกประสงค์ (ศอ.บต.)  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ยากจน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอกพรชัย นิ่มทัศนศิริ หัวหน้ากิจกรรมพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นางเปรมจิต สังขพล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  โครงการที่ขับเคลื่อนถือเป็นโครงการนำร่องที่ต้องเดินต่อ ทั้งนี้ ศอ.บต. ถือเป็นศูนย์กลางในการประสาน และบูรณาการทรัพยากรทั้งปวง  ซึ่งการผลักดันสู่งบประมาณต่างๆ ต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญรับผิดชอบในการร่วมนำเสนอชี้เป้า ประสานงานและขับเคลื่อนต่อไป หากมีมติในการที่จะขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ศอ.บต. และ กอ.รมน. ยินดีที่จะให้การสนับสนุน  เพราะโครงการเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น  ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งนี้แต่ละส่วนต้องมีการคิดต่อในการผลักดันให้เกิดความชัดเจนให้มากที่สุด สู่การช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีบ้านที่ปลอดภัย  มีอาชีพและรายได้เสริมที่มั่นคง มีองค์กรที่เกี่ยวข้องมากำกับดูแลและขับเคลื่อนชุมชนต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวอีกว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)ได้มอบหมายสั่งการให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ยากจน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) ส่งเสริมด้านการพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อจัดทำรายละเอียด การขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไปให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง และการพัฒนา ตามมติของที่ประชุม ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของ คปต.ในวาระต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องสิทธิที่ดิน สู่การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ทีมงาน SPMCNEWS

 

About Oxegen

Check Also

เก๋ไก๋ ไม่เบา !! “เสื้อจิตอาสา ญาลันนันบารู” แบรนด์วิสาหกิจชุมชน แฮนด์อินแฮนด์ อ.รือเสาะ ร่วมแก้ปัญหาต้านภัยยาเสพติด สอดรับ นโยบายทัพภาค 4 เสริมสร้างงานสร้างสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน”

บุหงา  รายา   ร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *