กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้สมัคร ประชาชาติ เขต 1 ยะลา หาเสียงในเขตเมืองชูประเด็น เลือกพรรคคนยะลา จะได้เจริญเหมือน จังหวัดสุพรรณบุรี บุรีรัมย์และชลบุรี ส่วนปัญหาเศรษฐกิจ เปลี่ยนจากการปลูกยางเป็นการปลูกกล้วยแทน

แชร์เลย

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ ยะลา รายงาน…


( 18 กพ.62) นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ ผู้สมัครพรรคประชาชาติ เบอร์ 2 เขต 1 ยะลา พร้อมผู้สนับสนุน เดินรณรงค์ หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ในเขตเทศบาลนครยะลา โดยเดินพบปะแนะนำตัว ให้กับประชาชน ตามร้านค้า บ้านพัก ชูประเด็น เลือกพรรคยะลา จะได้เจริญเหมือนสุพรรณบุรี ชลบุรี หรือบุรีรัมย์ แก้ปัญหาความไม่สงบด้วยการนำสังคมพหุวัฒนธรรม หันหน้ามาเป็นญาติพี่น้องกัน ซึ่งการเดินทางพบปะในครั้งนี้ ได้ผู้สนับสนุน ส่วนใหญ่จะเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการประถมศึกษา ที่เกษียณอายุราชการด้วยกัน มาเดินช่วยหาเสียงและให้กำลังใจ ตลอดทั้งวันด้วย


นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ ผู้สมัครพรรคประชาชาติ เบอร์ 2 เขต 1 ยะลา กล่าวว่า พรรคประชาชาติเป็นพรรคของคนยะลา เป็นพรรคของคนในพื้นที่ ตนคิดว่าพรรคนี้จะต้องทำเพื่อคนยะลาอย่างแท้จริง นโยบายหลักๆเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นพรรคประชาชาติจะเน้นส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นพลังในการสร้างชาติของเราเพราะตรงนี้เป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม พรรคนี้จะต้องทำให้ได้เพื่อที่จะให้เราหันหน้ากันแล้วอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นี่คือนโยบายหลักที่พรรคประชาชาติชูประเด็น อีกประการหนึ่งนโยบายในเรื่องของเรื่องการจัดการศึกษา ตนคิดว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังต้องพัฒนาอีกเยอะ จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เพราะเด็กถ้าเราสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ในครรภ์มารดาเด็กก็สามารถเป็นคนที่มีสติปัญญาดี การศึกษาทางพรรคก็จะพยายามลดหนี้สินของนักเรียนที่ยืมเรียน กองทุน ก.ย.ศ เพราะฉะนั้นตนคิดว่าต่อไปจะลดดอกเบี้ย ให้เด็กมีสิทธ์กู้ เด็กที่ไปเรียนต่างประเทศมีสิทธ์กู้ ก.ย.ศ กองทุนนี้เช่นกัน อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปากเรื่องท้องคือมนุษย์เรามีความต้องการขั้นพื้นฐานคือการต้องการทางด้านร่างกาย เพราะฉะนั้นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ

ภาคใต้มีปัญหาเรื่องราคายางพารา ตนคิดว่าพรรคประชาชาติจะตั้งชุดปรับนโยบายยางพาราเพื่อที่จะให้ยางพารามีราคาสูงขึ้นเหมือนกับในอดีต อีกประเด็นหนึ่งถ้าสมมุติราคายางพาราราคาถูกมีแนวคิดว่าต้องส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เช่นทุเรียนและกาแฟ โดยเฉพาะกล้วยน้ำหว้าเป็นกล้วยในพื้นที่ เพราะฉะนั้นตนคิดว่าถ้าเราใช้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่นี้มาสร้างขึ้นมา ตนคิดว่าพี่น้องชาวยะลามีฐานะอยู่ดีกินดีขึ้น วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้เน้นมากว่าขอให้คนยะลามีจิตสำนึกว่าถ้าเราเลือกคนยะลา ถ้าหัวหน้าพรรคได้มีบทบาทสูงในคณะรัฐบาล ตนคิดว่าจังหวัดยะลาน่าจะดีขึ้น ยกตัวอย่าง จังหวัดสุพรรณบุรี บุรีรัมย์ และชลบุรี 3 จังหวัดนี้สะดวกสบาย ประชาชนอยู่ดีมีสุข กลยุทธ์ในการหาเสียงตนใช้สติปัญญาของตน วางสโลแกนว่า นกทำรังยังต้องดูพุ่มไม้ เลือก ส.ส. ไว้รับใช้ต้องเลือก สัญญา เบอร์ 2 พรรคประชาชาติ คือสโลแกนของตน การบริหารงานการสร้างเครือข่ายสำคัญที่สุด ตนได้สร้างเครือข่ายเต็มพื้นที่เพื่อที่จะมาช่วยของพรรคประชาชาติ จุดแรกของจังหวัดยะลาจุดที่สำคัญถ้าตนได้เป็น ส.ส.จะทำอย่างไรให้พี่น้องที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของต้องหันหน้ากัน ไม่ใช่ประจันหน้ากัน ถ้าหันหน้าเข้าหากันพี่กับน้อง แต่ถ้าประจันหน้ากันคือคนละขั้วกัน จะทำอย่างไรที่จะให้คนยะลาเราหันหน้าเข้าหากัน ต้องเริ่มปลูกฝั่งเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ให้เด็กมีความรู้สึกว่าเราคนในพื้นที่แหลมมลายูด้วยกันที่นับถือศาสนาต่างกัน

///////////////////////////////////

 111 total views,  2 views today

You may have missed