กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

กกต..ยะลาและบุคลากร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เลือกตั้งทุกสนามเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม

กกต..ยะลาและบุคลากร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เลือกตั้งทุกสนามเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม

แชร์เลย

กกต..ยะลาและบุคลากร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เลือกตั้งทุกสนามเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ (20 พ.ย.61) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ประธานกรรมการระดับจังหวัด  เป็นประธานประชุมชี้แจงบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒสภา ให้แก่ คณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และผู้ประสานงานจำนวน 66 คน โดยการชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจ และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

“สำหรับเนื้อหาในการประชุมชี้แจง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 อำนาจ หน้าที่ สิทธิประโยชน์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และภารกิจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และการใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา” นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าว

นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา จึงจัดการประชุมชี้แจงขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจ และแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนสร้างวิทยากรสำหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ภาพ-ข่าว นิแอ สามะอาลี ส.ปชส.ยะลา / SPMCnews ยะลา

 248 total views,  2 views today

You may have missed