ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

พรรคอนาคตใหม่ ปั่นจักรยานรอบเมืองเบตง เปิดตัวพรรคอนาคตใหม่ และว่าที่ผู้สมัครพรรค เขต 3 จังหวัดยะลา หวังเจาะฐานเสียงก่อนเลือกตั้ง พร้อมยืนยันไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

แชร์เลย

(18พ.ย.61) นายคริส โปตระนันทน์ ผู้ประสานทีมเศรษฐกิจ พรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยนายณรงค์ อาแว ว่าที่ผู้สมัคร ในนามของพรรคอนาคตใหม่ เขต 3 จังหวัดยะลา และทีมงานสมาชิกพรรค ได้เปิดตัวพรรคอนาคตใหม่ โดยการปั่นจักรยานรอบเมืองเบตง จนถึงบ้านบ่อน้ำร้อนหมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จากนั้นได้ เดินทางไปพบปะพูดคุย กับสมาชิก และฐานเสียงของ พรรคอนาคตใหม่ โดยได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายทิศทาง การเดินหน้าเจาะเป้าหมายกลุ่มฐานเสียงสำคัญใน อ.เบตง จ.ยะลา โดยยึดแนวทาง อุดมการณ์ของพรรคเป็นสำคัญรวมถึงแนะนำพรรคอนาคตใหม่ ให้กับชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ ในอำเภอเบตง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง


นายคริส โปตระนันทน์ ผู้ประสานทีมเศรษฐกิจ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือน อ.เบตง เป็นไปตามแนวนโยบายของพรรค ที่จะต้องเดินทางพบปะพูดคุยกับ สมาชิกและฐานเสียงของพรรค ส่วนปัญหาที่ได้รับฟังจากการพบปะกับชาวเบตง อันดับแรกเป็นปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งจากการพูกคุยกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งในส่วนของตัวแทนเกษตรกร ได้เสนอปัญหาในเรื่องชาวสวนยางพารา ระยะหลังประสบกับภาวะวิกฤติเกิดราคาตกต่ำ ส่วนทางด้านตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจ ได้เสนอแนะแก้ปัญหา ธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีบางประเทศ วางข้อกำหนดกีดกันการค้ากับ ผู้ค้าชาวไทย จึงอยากเสนอให้มีการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในส่วนมุมมองส่วนตัว อำเภอเบตง เป็นอำเภอที่มีศักยภาพ ในด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดยะลา ซึ่งมีสังคมแบบพหุ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จึงรู้สึกชื่นชมที่มีการเรียนรู้และฟื้นตัว จากเหตุการณ์ความไม่สงบจนกลับกลายมาเป็นแหล่งการค้า การท่องเที่ยวที่สำคัญ สู่ยุคที่เฟื่องฟูอีกครั้ง จึงนับว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจของจ.ยะลาที่มีศักยภาพมาก
ส่วนกรณีที่มีพรรคขนาดเล็กยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้มีการเลื่อนตั้งออกไป จาก 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 62 นายคริส กล่ววว่า การเลือกตั้งเร็วเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่ผ่านมาประเทศชาติเสียหายมามากพอแล้ว การเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ให้ช้าเท่าไหร่ยิ่งจะเสียหายมากขึ้นเท่านั้น ถ้ามีพรรคเล็กพรรคน้อยส่งหนังสือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอย่างไม่มีกำหนด ก็จะมีพรรคเล็กเกิดขึ้นอีกมากมาย และขอยื่นเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ชาวอนาคตใหม่อยากเห็นการเลือกตั้งที่เร็ว ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งที่ช้าออกไป พรรคจะมีเวลาเตรียมตัว และถือเป็นความได้เปรียบที่พรรคไม่ขอรับไว้ เราขอให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสังคมไทย

/////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี อ.เบตง จ.ยะลา

 110 total views,  4 views today

You may have missed