วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวด่วน / ศอ.บต.ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญตามแผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง และโครงการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ศอ.บต.ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญตามแผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง และโครงการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง


(9พ.ย.61)ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญตามแผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง และโครงการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เพื่อเตรียมรายงานให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผุ้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วม


พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง มีทางวิ่งอากาศยาน ความยาว 1,800 เมตร ในพื้นที่ 920 ไร่ ในกรอบวงเงิน 1,900 ล้านบาท ต่อมามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ขยายทางวิ่งอากาศยานเพิ่มเติม เป็น 2,100 เมตร เพื่อรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ การดำเนินการจนถึงเดือนกันยายน 2561 ได้ก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่นๆ แล้วเสร็จ ร้อยละ 57 และงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแล้วเสร็จ ร้อยละ 28 ส่วนปัญหาอุปสรรคสำคัญ คือ ความล่าช้าในการสร้างทางขับและอาคารซ่อมบำรุงเครื่องมือกล โรงผลิตน้ำประปา หอถังสูง รวมถึงถนน รางระบายน้ำ และงานปรับพื้นที่ เนื่องจากยังไม่สามารถเวนคืนพื้นที่ได้แล้วเสร็จอีกจำนวน 5 แปลง จากเจ้าของที่ดิน 3 ราย เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ยอมตกลงราคาเวนคืนพื้นที่ดังกล่าว ส่วนกรณีที่ใช้อากาศยานขนาดใหญ่ แนวการร่อนลงอาจลุกล้ำเขตแดนมาเลเซีย

ในประเด็นดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดยะลา เร่งดำเนินการเจรจาตกลงซื้อ-ขายที่ดินที่ยังรอเวนคืน วางแผนเริ่มเจรจากับมาเลเซีย กรณีแนวการร่อนลงของเครื่องบิน และวางแผนเส้นทางการบินในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
สำหรับท่าอากาศยานเบตง นั้น ออกแบบ เพื่อรองรับ เครื่องบินในประเทศและระหว่างประเทศ ในส่วนของรันเวย์ รองรับเครื่องบินขนาด 70-80 ที่นั่ง จอดเครื่องบินได้ 3 ลำ และ เฮลิคอปเตอร์ อีก 2 ลำ ส่วนอาคารผู้โดยสาร มีขนาด 700 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 150 คน ต่อ ชั่วโมง รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง 1900 ล้านบาท ใช้ในการก่อสร้างรันเวย์ 1500 ล้านบาท ส่วนของอาคารผู้โดยสาร 350 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณ เดือน ก.ค. 2562 และ จะ เปิดให้บริการสนามบินเบตง ได้ประมาณ เดือน ก.พ. 2563


รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามมติคณะรัฐมนตรีเดือนตุลาคม 2559 ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ กำหนดให้อำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร การพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้า และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ปรับพื้นที่บางส่วนเตรียมการก่อสร้าง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่บางส่วนมีต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกรมป่าไม้เพื่อย้ายต้นไม้ และรอการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างอาคารจุดชมวิวเดิม ส่งผลให้ต้องหยุดการก่อสร้างลงชั่วคราว ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดการดำเนินงานต้องให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

/////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี อ.เบตง จ.ยะลา

About Oxegen

Check Also

ด่วน !!!อุสตาซ ชุกรี ฮารี ลาออกจากการเป็น หัวหน้าคณะเจรจา/พูดคุยเพื่อสันติภาพของ “มารา ปาตานี”

เอกสารฉบับจริงแ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *