ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เตรียมการฝึก “คอบร้าโกลด์ 22” และ “หนุมานการ์เดียน 22” เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกองทัพบกไทย-สหรัฐ

แชร์เลย


》วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการในการฝึกร่วมผสม ระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า Cobra Gold 22 และ Hunuman Guardian 22 เป็นหนึ่งในการฝึกซ้อมทางทหารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และเป็นส่วนสำคัญของพันธกิจของสหรัฐอเมริกาในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค การฝึกคอบร้าโกลด์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่ร่วมการฝึก ในด้านการวางแผนและดำเนินงานปฏิบัติการร่วม/ผสม สร้างสัมพันธภาพกับประเทศที่ร่วมการฝึกทั่วภูมิภาค และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันผ่านหลากหลายกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล การป้องกันและบรรเทาสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ ถือเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะความเป็นทหารอาชีพ ให้เกิดการปรับตัวและความพร้อมอย่างสูงสุด ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับระหว่างการฝึก มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานการฝึกของหน่วย

.
》สำหรับการฝึกผสมทางบก ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตของโรคไวรัส โควิด-19 ที่กำลังระบาด กองทัพทั้ง 2 ประเทศได้วางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันในพื้นที่การฝึกเป็นอย่างดีและมีความเหมาะสม รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยนำแผนและมาตรการไปใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการฝึกทุกคน โดยยึดดำรงการฝึกภายใต้พื้นที่ควบคุม (Bubble and Seal) ในทุกพื้นที่ กำลังพลทุกนายต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และดำเนินการกักตัวจำนวน 7 วัน ก่อนเข้ารับการฝึก ก่อนที่จะมีการฝึกจริงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคม 2565 โดยใช้พื้นที่การฝึกที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนการฝึกผสมทางบก หนุมานการ์เดียน 22 เป็นการฝึกขยายจากการฝึก ค้อบร้าโกด์ 22 โดยมีห้วงการฝึกตั้งแต่ วันที่ 7 -25 มีนาคม 2565 และใช้สถานที่การฝึกที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เช่นกัน

.

 12,038 total views,  10 views today

You may have missed