วันจันทร์ , กรกฎาคม 22 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / เด่นออนไน์ / ศอ.บต. จับมือ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินหน้า นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างศักยภาพเยาวชน ร่วมพัฒนาพื้นที่

ศอ.บต. จับมือ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินหน้า นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างศักยภาพเยาวชน ร่วมพัฒนาพื้นที่

จากนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานบูรณาการร่วม เพื่อป้องกัน ปราบปรามไม่ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการปฏิบัติร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษาและหมู่บ้าน ตลอดจนชุมชน ร่วมกันปราบปราม และเน้นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดจำนวนผู้ค้ารายย่อยในระดับหมู่บ้านเป็นสำคัญ ด้วยการใช้กฎหมายพิเศษสนับสนุนการปฏิบัติ มีเป้าหมายขั้นต้นร่วมกัน 5,000 ราย และในด้านการบำบัดรักษา จะช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดทุกระดับ ทั้งระดับผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด และเป็นโรคจิตเภท (ประสาทหลอน) ด้วยการบำบัดรักษาตามระบบของรัฐบาล และระบบอื่น ๆ โดยเน้นให้เกิดระบบสมัครใจให้มากที่สุด มีเป้าหมายในระยะ 3 เดือนนี้ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน และจะดำเนินการให้ได้ไม่ต่ำกว่า10,000 คน ในระยะต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เปิดเผยอีกว่า ตามที่พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.) ได้มีนโยบายเร่งด่วน ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย ในชุมชนต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาเรื่องสังคมคือ “เรื่องยาเสพติด” โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ตั้งใจอยากให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการแก้ปัญหาไป พร้อม ๆ กัน ในส่วน ศอ.บต. ได้สนับสนุนทุกภาคส่วนในเรื่องของปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมานั้น ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในระดับหนึ่ง และในปีนี้จะมีการปรับแก้ไขโดยจะสนับสนุนแม่ทัพภาคที่ 4 ด้วยขีดความสามารถ โดยยังมีแนวทางใช้รูปแบบเดิม ซึ่งแต่ละปีหน้าที่ของ ศอ.บต. ได้ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำคนดี สู่สังคม แต่กระบวนการปราบปรามยาเสพติด อาจจะมีในช่วงต้นตามลำดับขั้นตอน แต่ในช่วงท้าย เมื่อผ่านการบำบัด ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว เราจะร่วมกันนำบุคคลเหล่านั้น สู่สังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีความสุข ในส่วน ศอ.บต. จะทำการสนับสนุนในส่วนของการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีเป้าหมายปีละ 1,000 คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฝึกอาชีพขั้นต้นใช้ระยะเวลา 2 – 3 สัปดาห์ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในปี 2562 นี้ เราได้ประชุมหารือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำอาชีพที่ฝึกอบรม จะต้องเป็นอาชีพที่สามาถเลี้ยงชีพได้จริง ๆ ดังนั้นหลังจากนี้ไป จะเร่งหารือกับทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ถึงการรองรับบุคคลเหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่องของอาชีพเกษตรกรรม ว่ามีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากอาชีพที่เคยฝึกมาเมื่ออดีต หวังเสมอว่าทิศทางจากนี้ไป เราทุกคนจะนำผู้ที่ติดยาเสพติด กลับสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้เริ่มปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) ทั้ง 37 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการเป็นหลัก และมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะร่วมปราบปรามตลอด  24 ชั่วโมง

//////////////////////////////////////

บุหงา รายา รายงาน

About Oxegen

Check Also

องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจังหวัดปัตตานี พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเยี่ยมเยียนประชาชน

บุหงา  รายา  รา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *