Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / เด่นออนไน์ / กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ต้อนรับคณะ (USAID) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย เยือน จชต. ร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่

กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ต้อนรับคณะ (USAID) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย เยือน จชต. ร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลกำหนดให้ทุกประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานและปฎิบัติภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างราบรืนและยั่งยืน โดยส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ในทุกระดับและทุกด้านกับนานาประเทศ  ซึ่งล่าสุดในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561  องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย นำโดย นางสาวเจ็ซซิกา ซามานน์ ผู้อำนวยการสำนักการพัฒนาทางเศรษฐกิจและกลุ่มประชากรผู้เปราะบาง องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย นางสาวจูเลีย มอกห์ เลขานุการฝ่ายการเมืองประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกากรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย  และนายเดวิท พอตเทบาวน์ หัวหน้าผู้ประสานงานโครงการ Together ในประเทศไทย  มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 โดยในวันนี้ (30 ตุลาคม 2561) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและพูดคุยหารือแนะนำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยของรัฐสภาสหัฐอเมริกา ในโครงการ Together

นางสาวเจ็ซซิกา ซามานน์ กล่าวว่า ในปีนี้ทางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นมิตรกันมา  200 ปีแล้ว ในส่วนของการพัฒนาUSAID ได้มีโครงการด้านธรรมภิบาลและการจัดการความขัดแย้งในภาคใต้ ซึ่งในปีนี้ทางรัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ให้งบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้ร่วมกับประเทศไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้ง 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในประเทศไทย USAID จึงได้มีโครงการTogether ขึ้นมา

ด้าน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ได้กล่าวขอบคุณคณะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ที่มีโครงการด้านการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆหน่วยงานมามีส่วนร่วมกันพัฒนาในพื้นที่  สร้างความเข้าใจถึงบริบทที่มีความหลากหลายทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ด้านความยุติธรรม เริ่มจากสถาบันครอบครัวที่เป็นสิ่งสำคัญจะต้องให้มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ตลอดจนการขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเน้นไปยังประชาชนที่จะต้องได้รับประโยนช์สูงสุดในระยะยาว ซึ่งนั่นถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Together นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาความตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในการลดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ  การพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐ ตามผลสัมฤทธิ์และเสียงตอบรับจากประชาชน และการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือสนับสนุนผลประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนในการหาทางออกแก้ไขปัญหาในแนวทางสันติวิธีกับภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์ของการพูดคุยกับประชาชนจากหลาย ๆที่มีความแตกต่างกัน  ด้านเป้าหมาย คือ การสนับสนุนภาครัฐการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานภาคประชาสังคม และส่งเสริมประชาชนและชุมชนด้านความต้องการให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางผู้แทน USAID ได้ร่วมพบปะกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการหาแนวทางและข้อเสนอแนะข้อมูลโดยตรงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. อีกทั้งขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐอีกด้วย

////////////////////

รพี มามะ บรรณาธิการข่าว

About Oxegen

Check Also

ปัตตานี เร่งขับเคลื่อนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 จำนวน 5 แห่ง ให้บรรลุ ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ให้สมาชิกสามารถเลี้ยงตัวเองได้

มะอายือมิง  สาแ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *