Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน (page 53)

ข่าวรอบวัน

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ โครงการเด็กทุนลุกเหรียง ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้  (กลุ่มลู …

Read More »

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้จัดโครงการ “ติวข้น ค้นฝัน 7” พร้อมกันทั้ง 3 จังหวัด เปิดโอกาสให้ นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 900 ชีวิตคนในพื้นที่ เพื่อการศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้จัดโครงการ “ติวข้น ค้นฝัน 7” พร …

Read More »

ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

 (15 พฤศจิกายน 2561)  ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 …

Read More »

ส่วนราชการ ทั้งไทยและมาเลเซีย และพี่น้องชาวอำเภอเบตง ร่วมต้อนรับนายอำเภอเบตง ป้ายแดงอย่างอบอุ่น ขานรับพัฒนาเมืองชายแดนเป็นต้นแบบ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน

(15พ.ย.61) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะ …

Read More »