วันจันทร์ , สิงหาคม 20 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น (page 4)

ท้องถิ่น

สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. ประชุมคณะตรวจติดตามและประเมินผลโครงการของ สนง.ประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. ประจำปีงบประมาณ 2561

(26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.) ที่ ห้องประชุมปัญจ …

Read More »

ศอ.บต.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบสินค้า แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลฯ หวังสร้างช่องทางการตลาด และปรับรูปแบบสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

(26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.) ที่ห้องประชุมปาหน …

Read More »

จังหวัดยะลา เปิดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ณ บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอนุ …

Read More »

ศอ.บต.มอบเช็คสนับสนุนแก่กลุ่มชุมชน พุทธ-มุสลิม เพื่อนำไปขยายผลและเปิดเวทีพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ 100 เวที ผู้แทนกลุ่มชุมชน เผย เป็นโครงการเปิดโอกาสให้พี่น้องต่างศาสนา มาแลกเปลี่ยนความเห็น

(21 มิถุนายน 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนว …

Read More »

ศอ.บต. เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ “รู้ รัก สามัคคี” บนพื้นฐานวิถีพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน

(20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.) ณ ห้องประชุมปัญจเ …

Read More »

แคมเปญรณรงค์สวมชุดมลายู หลากสีสันคึกคัก ในวันเทศกาลฮารีรายอไทยมุสลิม ร่วมกันสวมใส่เครื่องแต่งกายมลายูสืบสานวัฒนธรรม

(18 มิถุนายน 2561) ที่ห้องประชุมพิมพ์มาดาโรงแรมปาร …

Read More »

ชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอเบตง จ.ยะลา และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ร่วมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมโบราณของชาวจีน

(18มิ.ย.61)ที่บริเวณป้อมกวางหลง หมู่ที่ 1 ตำบลธารน …

Read More »