Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา (page 10)

การศึกษา

รัฐบาลมอบหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางของสถาบันปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้ เพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพ

 (10 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.30 น. ที่หอประเฉลิมพระเ …

Read More »

มหาลัยนราธิวาสฯ จัดปัจฉิมแพทย์จบใหม่ เตรียมลงปฎิบัติภารกิจ อุดขาดแคลนแพทย์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(4 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 ส …

Read More »

จ.ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน

จ.ปัตตานี และ ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐข …

Read More »

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคณะอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมโครงการ ค่ายจิตอาสาฯ พัฒนา ส่งเสริม ให้ความรู้ให้กับศูนย์ตาดีกาในพื้นที่

(3พค.61)  ที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ตาดีกา ตามันฟัรฎ …

Read More »

ปิดโครงการค่ายอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เน้นการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ดี อามาน โ …

Read More »

เครือข่ายภาคีทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. ร่วมกับ ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 7 เพื่อให้ผู้สอนรู้ถึงจุดหมายของความรู้สู่เส้นทางอิสลามอย่างถูกต้อง

  (3 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมบีพี แกร …

Read More »

ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ เน้นทักษะการใช้ภาษา หวังจุดประกายเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิ …

Read More »

ศอ.บต. อบรมผู้สอนศูนย์ฯ ตาดีกา ชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา หวังให้ผู้สอนได้รู้ถึงการจัดการศึกษาทั้งระบบ เพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนตาดีกาให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสง …

Read More »

นพ.สมหมาย พบปะเยาวชน ตามโครงการ ศอ.บต. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดช …

Read More »