Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / เปิดงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้” สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

เปิดงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้” สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

เปิดงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้” สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

ที่ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 29 – 30 ก.ค. 62 กว่า 3,000 คน

ก่อนเริ่มพิธีเปิดงานนวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มาร่วมงาน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้านนายฉัตรพงษ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทเป็นหน่วยงานประสานงานและบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานในทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และมาตรการในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยของนักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กระผมขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้การจัดงานนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้” ในวันนี้เกิดขึ้นได้ ผมเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นเวทีของการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมภาษาไทย สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ พัฒนาครูให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ ในนามของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณ สถานศึกษาทุกสังกัดที่เห็นความสำคัญนำครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามาเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน คณะทำงานในการจัดงานครั้งนี้

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน ทุ่มเทกำลังความสามารถและทรัพยากรอย่างเต็มที่ให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี จากนั้นได้มีการมอบรางวัลพร้อมโล่แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนูรีมัน โตะมอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบาเงง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และระดับประถมศึกษา และช่วงชั้นที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนูรีซัน หะยีดอเลาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปะแดลางา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าวSPMNEWS รายงาน

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

การพัฒนาภาษาอาหรับชายแดนในยุคดิจิตอล

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *