วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ศอ.บต.หนุนเกษตรฐานราก ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี ให้ความรู้เกษตรกรหวังขยายพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวกว่า 2,000 ไร่ ตามแผนพัฒนาเมืองมะพร้าวชายแดนใต้ (Coconut City)

ศอ.บต.หนุนเกษตรฐานราก ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี ให้ความรู้เกษตรกรหวังขยายพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวกว่า 2,000 ไร่ ตามแผนพัฒนาเมืองมะพร้าวชายแดนใต้ (Coconut City)

( 25 กันยายน 2561). ที่ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร   รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามกิจกรรมสนับสนุนการขยายพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามแผนพัฒนาเมืองมะพร้าวแห่งสามจังหวัดชายแดน (Coconut City)  โดยมี นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี  นางสาวณัฐศศิ มณีโชติ ผู้บริหารบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และเกษตรกร จำนวน 730 คน เข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า  กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรฐานราก โดยเกษตรฐานรากจะรวมไปถึงการเพาะปลูก การทำประมง ซึ่งการปลูกพืชทาง ศอ.บต. ได้ร่วมมือกับภาคเกษตรที่ต้องการส่งเสริมอาชีพและการสร้างต้นแบบ คือ เมืองต้นแบบ โดยจะขับเคลื่อนด้วยการให้เกษตรกรดำเนินการในลักษณะ 1. เกษตรเชิงคู่ โดยบางพื้นที่อาจปลูกยาง ปลูกมะพร้าว ปลูกปาล์ม และปลูกพืชอย่างอื่นเสริมไปด้วย             2. ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับ ทั้งนี้แม้ว่ามะพร้าวอาจมีราคาที่ตกไป แต่มะพร้าวและข้าวคืออาหารหลักในอนาคต จึงเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีได้ ดังนั้นราคาไม่ได้อยู่ที่ภาวการณ์ตลาดอย่างเดียว แต่อยู่ที่คุณภาพของการผลิตด้วย ซึ่งในการขับเคลื่อนเกษตรฐานรากในวันนี้ จึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทำเกษตรในหลายๆด้าน โดยต้องได้รับคำแนะนำในการปลูก รวมถึงเมื่อปลูกแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรที่ไม่ต้องรอมะพร้าวอย่างเดียว แต่สามารถเสริมด้านอื่นๆ ด้วยการใช้พื้นที่ในร่องมะพร้าวกว่า 40 ตารางเมตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเมื่อปลูกต้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ภาครัฐต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมถึงให้เกษตรกรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการนี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อให้สามารถมีชีวิตที่ดี และป้องกันความเสี่ยง สรุปโดยรวมการขับเคลื่อนทั้งหมด ต้องเข้าใจฐานรากเพื่อสร้างต้นแบบการทำเกษตรเชิงคู่ โดยเน้นการปลูกพืชที่หลากหลายและเน้นคุณภาพหรือประสิทธิภาพ           ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ บำรุงพันธุ์ การบำรุงรักษา และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนำผู้ประกอบการที่พร้อมจะเป็นตลาดรองรับในวันข้างหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ด้านนางสุภาพร เนื้อนุ่ม ตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐ โดยเฉพาะ ศอ.บต. ให้ความสำคัญแก่เกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ ทั้งในด้านการสนับสนุนทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรและประชาชน จากที่ผ่านมาหนองจิกเป็นพื้นที่การเกษตรที่สามารถปลูกปาล์ม และมะพร้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งการปลูกต้องอาศัยองค์ความรู้มาปรับใช้ในการเพาะปลูก  จึงอยากให้ภาครัฐสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ อีกทั้งพื้นที่หนองจิกเป็นพื้นที่ปลายน้ำบางช่วงยังติดขัดเรื่องน้ำ จึงอยากให้ชลประทานได้มีส่วนในการดูแลแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกเพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆ อีกด้วย

สำหรับเมืองหนองจิกเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบผสมผสาน มุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย วิสาหกิจชุมชน การเกษตร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากเดิมในพื้นที่เมืองหนองจิกจะทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ศอ.บต. จึงพยายามผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันและส่งเสริมให้เกิดเกษตรฐานคู่ ให้มีการปลูกพืชที่หลากหลายด้วยการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                  โดยในพื้นที่หนองจิกมีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. จะทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป

 

About Oxegen

Check Also

ขนส่งเบตง จ.ยะลา เชิญชวน ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งแรกของอำเภอเบตง หมวดอักษร กค ” กิจการก้าวหน้า การค้าร่ำรวย” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *