วันอาทิตย์ , กันยายน 15 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ศอ.บต. จัดงานรวมพลคนบูโด สร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีหลังดำเนินการ สำเร็จแล้ว 13,132 แปลง

ศอ.บต. จัดงานรวมพลคนบูโด สร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีหลังดำเนินการ สำเร็จแล้ว 13,132 แปลง

 (24 กันยายน 2561 เวลา 10.20 น.) ที่ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี    พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนบูโด โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการมอบเอกสารสิทธิให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณอุทยานบูโด-สุไหงปาดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่รอบบูโด-สุไหงปาดี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่เคยเสียโอกาสต่างๆ และวันนี้เป็นการจัดงานเพื่อรวมพลคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบูโด-สุไหงปาดี คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ทับซ้อน   และผู้ที่จะได้รับการออกโฉนดอีก 4 ปี       คือสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตบูโดแต่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องทั้ง 3 จังหวัด วันนี้เป็นการรวมพลกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังในการทำงาน ซึ่งรัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการแก้ปัญหาที่ดินบูโด-สุไหงปาดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมที่ดี ในขณะเดียวกันต้องได้รับความความเชื่อมั่นจากประชาชนและรัฐบาลเป็นผู้เติมเต็มความเชื่อมั่นโดยการให้มีเอกสารสิทธิ มีที่ทำกิน เพื่อให้พี่น้องประชาชนตระหนักและได้มีส่วนร่วม เพราะหัวใจของการรวมพลคือการมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. กล่าวว่า ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีที่ผ่านมา ได้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน บริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และพื้นที่โดยรอบรัศมี      2 กิโลเมตร ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมที่ดินได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ  ออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ศูนย์ ซึ่งตั้งแต่ปี 2558-2561 ได้ทำการรังวัดและออกโฉนดแล้วจำนวน 47,732 แปลง รวมทั้ง      การรับรองการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่แนวบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี ปัจจุบันคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินราษฎรระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ พื้นที่ 3 จังหวัดได้รับรองการพิสูจน์สิทธิการถือครอง ตามมติคณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม 2551 แล้ว จำนวน13,132 แปลง เนื้อที่ 60,003 ไร่ ตลอดจนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกาศอุทยานฯทับซ้อนและอยู่ในระหว่างพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกิน โดย ศอ.บต.  ได้สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอและเครือข่ายงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบพึ่งตนเองได้ เพิ่มรายได้ และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจน มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน กว่า 5,000 ราย

นายอิสมาแอ ตูแป อีหม่ามมัสยิดดารุลวุซกอ บ้านกำปงปีแซ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการมารับโฉนดที่ดินของมัสยิดดารุลวุซกอ รู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่ทางรัฐบาลได้ออกโฉนดให้ เนื่องจากในอดีตพี่น้องในพื้นที่ลำบากในการ ทำมาหากิน เมื่อได้รับโฉนดทำให้สามารถทำมาหากินได้สะดวกยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน

สำหรับกิจกรรมรวมพลคนบูโดในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเห็นถึงความจริงใจจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-  สุไหงปาดี ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี  2542 และได้แก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าเป็นไปตามลำดับ  นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบหนังสือรับรองการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินให้กับประชาชนซึ่งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินราษฎรระดับอำเภอ ได้รับรองการพิสูจน์สิทธิการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม 2551 แล้ว จำนวน 13,132 แปลง และมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 50 ราย กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและบริเวณใกล้เคียงจากปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี จำนวนทั้งสิ้น 890 คน กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-24 กันยายน 2561

///////////////

โดย บก.ข่าว

About Oxegen

Check Also

สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมจัดงาน 1 ทศวรรษครุวีรชน อุทิศแด่ครูผู้สูญเสียจากไฟใต้

ทีมข่าว ปัตตานี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *