Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามและปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำ ผลการดำเนินงานทั้ง 80 หมู่บ้าน ผลพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ

พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามและปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำ ผลการดำเนินงานทั้ง 80 หมู่บ้าน ผลพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ

( 7 กันยายน 2561 ) ที่ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. วิทยากรจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมบรรยาย ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประธานกรรมการหมู่บ้าน  บัณฑิตอาสา ข้าราชการที่เป็นวิทยากรครู ก ครู ข จำนวน 80 หมู่บ้าน ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า จากการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งด้านความมั่นคง ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จึงได้มอบหมายให้ ศอ.บต.จัดทำโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ ด้วยการเสริมสร้างความเข็มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก นั่นคือ หมู่บ้าน และ ชุมชน  อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีความเข็มแข็ง ด้วยการบูรณาการร่วมกัน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนหลักการประชารัฐ ในเป้าหมายเดียวกัน คือ การ“ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย “ดังนั้น ชุมชน จึงเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายเกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการจัดทำแผนชุมชน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นที่พึงพอใจของประชาชน  อีกทั้งสามารถเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนา แบบส่งต่อความรู้ และความสำเร็จ เพื่อขยายผลสู่หมู่บ้าน ชุมชนอื่นต่อไป

ทั้งนี้ พลเอก จำลอง คุณสงค์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ตัวแทนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 80 หมู่บ้าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในภาพรวม ขอชื่นชมกับผลงานของทุกท่าน และเป็นที่น่ายินดีที่ทุกโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณคณะวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านการติดตาม ประเมินผล เพื่อถอดบทเรียนจากฐานคิดของโครงการในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบความความสำเร็จ สู่ต้นแบบของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรุ่นต่อๆไป

สำหรับผลสรุปจากการถอดบทเรียนชุมชนเข้มแข็งในครั้งนี้  แสดงให้เห็นว่า ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ได้ดำเนินงานเปิดเวทีประชาคมดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนดึงศักยภาพของชุมชนมาสร้างรายได้ รวมทั้งต่อยอดขยายกิจกรรมล้วนแต่เป็นการขับเคลื่อนของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มีความสามัคคี สร้างความเข้าใจ อีกทั้ง สร้างรายได้ให้ชุมชนให้พึ่งพาตนเองอีกด้วย

///////////////////////

โดย…กองบรรณาธิการ

About Oxegen

Check Also

ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันฟื้นฟูการเดินรถไฟเส้นทางจากสุไหงโกลก จ.นราธิวาส สู่ประเทศมาเลเซียเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและพัฒนาเศรษฐกิจ

­­รพี มามะ บรรณ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *