มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อบจ.ยะลา อบต.ตาเนาะแมะเราะ MOU ความร่วมมือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง

แชร์เลย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง

(25พ.ย.60)ที่ลานกิจกรรม บริเวณบ่อน้ำร้อนเบตง บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดเวทีประชาคม เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูและบ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของอำเภอเบตง โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การจัดเวทีประชาคมดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแสดงเจตจำนงในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง ให้มีความเป็นระบบ ระเบียบ เกิดความสวยงาม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ให้น้ำแร่ น้ำพุร้อนแห่งนี้คงอยู่เป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ซึ่งผลจากการทำเวทีประชาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ได้เสนอและมีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน , พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ,ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนให้นักท่องเที่ยวรู้จักแพร่หลาย , บริหารจัดการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย, บริหารจัดการดูแลรักษาความปลอดภัย, บริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณบ่อน้ำร้อน และบริหารจัดการร้านค้า แผงลอย ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อน

โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ และนายมานิตย์ นิ่มนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตาเนาะแมเราะ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ขณะที่การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2561 นี้

ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี อ.เบตง จ.ยะลา

 1,338 total views,  2 views today

You may have missed