มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นักวิจัย London School of Economics (LSE) ม.แห่งกรุงลอนดอน เยือนศอ.บต. ขอข้อมูลทำงานวิจัยการค้ามนุษย์ในพื้นที่ความขัดแย้ง นำวิจัยงานเขียน

แชร์เลย

นักวิจัยวิทยาลัย London School of Economics (LSE) มหาวิทยาลัยแห่งกรุงลอนดอน เยือนศอ.บต. ขอข้อมูลทำงานวิจัยการค้ามนุษย์ในพื้นที่ความขัดแย้งเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำไปเขียนงานวิจัยตรงตามข้อเท็จจริงให้มากที่สุด

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00น. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยการค้ามนุษย์ในพื้นที่ความขัดแย้งเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Dr. Florian Weigand นักวิจัยวิทยาลัยLondon School of Economics(LSE) แห่งมหาวิทยาลัยกรุงลอนดอน เข้าสัมภาษณ์ ที่ห้อง กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.

Dr. Florian Weigand ให้ความสนใจและได้สอบถามข้อมูลในหลายๆ ประเด็น อาทิ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ ศอ.บต. รวมไปถึงปัญหาการเดินทางข้ามประเทศที่ผิดกฎหมายของคนไทยและคนต่างชาติ และกรณีการค้ามนุษย์บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เปิดเผยว่า สถานการณ์ในพื้นที่ปัจจุบันดีขึ้นแล้ว ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รักความสงบและเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ความรุนแรง ภารกิจหลักของ ศอ.บต. คือการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้เร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยผิดกฎหมายนั้น ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. กล่าวว่า ยังคงมีอยู่ในหลากหลายวิธี เช่น หากเป็นคนไทยก็จะทิ้งหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่าเมื่ออยู่เกินกำหนด (overstayed) และทำหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มใหม่ สำหรับคนต่างชาตินั้น อาจใช้วิธีลักลอบข้ามแดนผ่านพรมแดนธรรมชาติ อย่างไรก็ดี ผู้คนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง อาจมีผู้สนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง  คงทำเป็นกระบวนการตามที่ปรากฏข่าวดังในห้วงที่ผ่านมา

ด้าน Dr. Florian Weigand ได้กล่าวภายหลังจากสัมภาษณ์แล้วว่า หลังจากได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียง 1 วัน ตนได้สัมผัสถึงบรรยากาศของสันติภาพในพื้นที่ ซึ่งต่างไปจากที่ได้รับข่าวสารและได้คาดการณ์ก่อนเดินทางมาในพื้นที่ ตนมีความยินดีมากที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ สัญญาว่าจะนำไปถ่ายทอดมุมมองของคนในพื้นที่ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องต่อไป

**********สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.รายงาน

 1,430 total views,  2 views today

You may have missed