มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ทหารพราน ร่วมชาวบ้าน ลงแขกดำนา สานสัมพันธ์สามัคคีชุมชน

แชร์เลย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จับมือกับประชาชนในพื้นที่บ้านยะลา ทำกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการ ทำนาประชารัฐตำบลยะลา เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2560 พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการ ทำนาประชารัฐตำบลยะลา เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกข้าวในพื้นที่นาร้างของตำบลยะลาอีกด้วย

ซึ่งก่อนจะร่วมกิจกรรมดำนา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วยหัวหน้าท้องที่ ได้ร่วมกิจกรรม จิบน้ำชายามเช้า เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ปรึกษา หารือถึงแนวทางในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันต่อไป จากนั้นก็ได้จับมือกับประชาชนในพื้นที่ลงแขกดำนา ตามโครงการทำนาประชารัฐตำบลยะหา เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรม ที่ลดความหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และยังเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับประชาชนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีอีกด้วย

ข่าว/ภาพ.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

 767 total views,  2 views today

You may have missed