วันจันทร์ , กรกฎาคม 22 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ศอ.บต. ขับเคลื่อน เชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลก พร้อมส่งเสริมเยาวชน จชต. เปิดร้านอาหารฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ

ศอ.บต. ขับเคลื่อน เชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลก พร้อมส่งเสริมเยาวชน จชต. เปิดร้านอาหารฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ

ศอ.บต. ขับเคลื่อน เชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลก พร้อมส่งเสริมเยาวชน จชต. เปิดร้านอาหารฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ

(9 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถยกระดับวิชาชีพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เยาวชนที่จะเป็นเชฟในอนาคตออกไปทำงานเชฟทั้งในและต่างประเทศได้

ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้การเป็นเชฟระดับโลกในครั้งนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาวิชาการอาหารและโภชนาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้การทำอาหารตามหลักการฮาลาลเบื้องต้น กระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการ วิธีการดำเนินการขอรับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล เป็นต้น

นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขณะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยไปเปิดในต่างประเทศทั่วโลกประมาณ 15,000 แห่ง นำรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท หากเราสามารถกระจายเชฟฮาลาลที่ได้มาตรฐานไปได้ในทุกมุมโลกในระยะยาว จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้มาก อีกทั้งยังสามารถกระจายวัตถุดิบ พืช ผัก ผลไม้ของไทย พร้อมเผยแพร่อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยด้วย

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลกนี้ จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาลประจำปี 2561 ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน เพื่อประกอบอาหารฮาลาลให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เนื่องจากประชากรโลกประมาณ 1 ใน 4 หรือ 1, 700 ล้านคน กว่า 110 ประเทศ นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นตลาดสินค้าและบริการฮาลาลจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าสนใจ เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงฝีมือ เพื่อเปิดร้านอาหารฮาลาลทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว SPMCNEWS รายงาน

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

จริยธรรมจะนะร่วมวิชาการนานาชาติและ MOU กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย

 อุสตาซอับดุชชะ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *