Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / ศอ.บต ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง บันทึก MOU ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน นำการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิต 3 จชต.

ศอ.บต ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง บันทึก MOU ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน นำการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิต 3 จชต.

 

(8 สิงหาคม 2561) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ดร.วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ   รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างระบบ สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นสู่ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ รวมถึงการร่วมกันถอดบทเรียน ติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาสู่ชุมชน แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อผลสัมฤทธิ์ คือ ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษ (อพท.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มหาวิทยลัยราชภัฎสงขลา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อที่จะช่วยผลัดดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีข้อเกี่ยวโยงกับโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน และการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และหัวใจสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้คือการกระจายรายได้สู่ชุมชนให้มากที่สุด ดังนั้นการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบจึงต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน และเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น จะคงอยู่แบบนี้ตลอด จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ และทำให้โครงการเมืองต้นแบบฯ เกิดเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในอนาคตมากยิ่งขึ้น

ทีม บก.ข่าว

About Oxegen

Check Also

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดประชุมนานาชาติเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ก้าวไปข้างหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยมิตรภาพชายแดนใต้ ครั้งที่ 1

 (16 ส.ค.61) ที …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *