วันจันทร์ , กรกฎาคม 22 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 จำนวน 199 คน ขณะที่ผู้ประกอบการรับเข้าทำงานแล้ว 79 คน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 จำนวน 199 คน ขณะที่ผู้ประกอบการรับเข้าทำงานแล้ว 79 คน

(7 ส.ค. 61)  ที่ โรงแรมปาร์ควิว  รีสอร์ท ปัตตานี อำเมือง จังหวัดปัตตานี  นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสุนทร หมัดแล้  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นายนิพนธ์  ชายใหญ่  ผู้อำนวยการส่วนประสานนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. นายไชยพร นิยมแก้ว  นายอำเภอเมืองปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้  คณะอาจารย์ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และผู้สำเร็จการฝึกอบรบฯ จำนวน 199 คน เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  รัฐสภา ร่วมกับ กองทัพบก ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เรื่อง รู้รักสามัคคี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ดำเนินการโครงการด้วยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากโครงการพาคนกลับบ้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กลุ่มได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่มีฐานะยากจนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เข้าร่วมอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 3 สาขา คือ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และดำเนินการมาแล้วที่ผ่านมา จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ซึ่งรุ่นที่ 1 เมื่อปี 2558 และรุ่นที่ 2 เมื่อปี 2559 และรุ่นที่ 3 เมื่อปี 2560 ผู้สำเร็จการ ฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 576 คน  และสามารถประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 216 คน

สำหรับในปี 2561  เป็นรุ่นที่ 4  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 225 คน กำหนดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2561 โดยการฝึกภาคทฤษฎี จำนวน 4  เดือน และฝึกภาคปฏิบัติตามสถานผู้ประกอบการ จำนวน 2 เดือน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 199 คน มีผู้ประกอบการรับเข้าทำงานแล้ว 79 คน ทำให้สามารถประกอบอาชีพและต่อยอดประกอบอาชีพได้ อีกทั้งเป็นต้นแบบที่ดีให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไป

นายกิจจา ศรีเจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวชื่นชมและยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคน ขอให้หมั่นฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะความชำนาญในการทำงานแต่ละสาขาวิชาที่ตนถนัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนที่มีคุณภาพและขออวยพรให้ทุกๆ คน  มีสุขภาพกายสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

โดย บรรณาธิการ

About Oxegen

Check Also

จริยธรรมจะนะร่วมวิชาการนานาชาติและ MOU กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย

 อุสตาซอับดุชชะ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *