Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / ศอ.บต.ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบล วัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดกิจรรม “รำลึกยาลอเมืองเก่า ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ศอ.บต.ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบล วัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดกิจรรม “รำลึกยาลอเมืองเก่า ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

(25 กรกฎคม 2561) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรำลึกยาลอเมืองเก่า ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดย ศอ.บต.ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ในงานครั้งนี้มี นายโกมุท มอหาหมัด นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา  วัฒนธรรมจังหวัดยะลา  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. กล่าวชื่นชมผู้นำในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการศึกษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษในอดีตบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนได้สืบทอดกันมา อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและตระหนักถึงพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรักและความสามัคคีของคนในชาติสืบไป

นายโกมุท  มอหาหมัด นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  อีกทั้ง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตประวัติศาสตร์และความเป็นมาของท้องถิ่น  อันจะก่อให้เกิดความรักความห่วงแหนและนำมาซึ่งความรักความสามัคคีความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในชุมชนสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักในหลักคำสอนของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้เคยประพฤติปฏิบัติมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ในกิจกรรมมีการร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และมีกิจกรรมขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ขบวนแห่ขันมากโบราณ  ขบวนแห่นกหรือสัตว์ดำ ขบวนแห่การเข้าสุหนัตหมู่แบบโบราณ กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน  และกิจกรรมการแข่งขันลูกข่างพื้นบ้าน เป็นการสืบสานประเพณีให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

โดย บรรณาธิการข่าว

About Oxegen

Check Also

หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจัดประชุม ติดตามคืบหน้าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ เน้นพิเศษความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการสาธารณสุขต้องเข้าถึงประชาชน

หัวหน้าคณะผู้แท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *