วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ ม.นราธิวาส เปิดโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ ม.นราธิวาส เปิดโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

(27 มิถุนายน 2561) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานเปิดงานโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ณ ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะครูอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนโยบายในการพัฒนาด้านการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีการมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการสอนเสริมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ รายวิชาละ 15 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามในโครงการนี้ มีการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล     สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 52 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 1,371 คน มีการจัดโครงการในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง จึงสามารถรับผู้ร่วมโครงการ ได้เพียง 780 คน จาก 39 โรงเรียน โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 15กลุ่ม กลุ่มละ 50-52 คน มีอาจารย์ผู้สอนสาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์จำนวน 30 คน หมุนเวียนกันสอนจนครบทุกกลุ่ม

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า โครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย​​เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการสอนเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนท้องถิ่นและประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยังยืน ตามนโยบาย THAILAND 4.0

ด้านนางสาวสุรีนา คาเดร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดารุลศาสน์วิทยา กล่าวว่าโครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นโครงการที่ดี ตนดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ์จริงในห้องปฏิบัติการ เหตุผลที่ตนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะว่าความพร้อมในโรงเรียนอาจยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติจริงสำหรับการทดลองต่างๆในวิชาวิทยาศาสตร์

สิงห์ใต้…SPMCnews รายงาน 

About Oxegen

Check Also

สืบสานวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน 199 ปี “ศาลเจ้าจ่ายเฮงเกียง” งานสืบสานตำนานกระถางธูป เกี๊ยวปักดิน มรดกอันทรงคุณค่าของชาวอำเภอสายบุรี

สาเลม ครู ปัตตา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *