Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / มหาลัยนราธิวาสฯ จัดความก้าวหน้า การวิจัยและ วัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

มหาลัยนราธิวาสฯ จัดความก้าวหน้า การวิจัยและ วัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

( 21 มิ.ย. 61 ) ที่ห้องประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำ 2561 เรื่อง การวิจัยและ วัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0   โดยมีนาย สมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงความรู้ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายก สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์  อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาลัยฟาฏอนี ได้ดำเนินการประชุมวิชาการ ระดับชาติมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ที่มีผลจากการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มหาลัยฟาตอนี ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการผลิตงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มุ่งมั่นเน้นให้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยนำกระบวนการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการนำองค์ความรู้จากการวิจัย ที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในพื้นที จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม รวมถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ การวิจัยการจัดการศึกษาเหล่านี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบายการวางแผนการปฏิบัติงานที่จะ ท่านดันให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมุ่งอย่างมั่นคงและสงบสุขได้  ซึ่งถือเป็นนวัตกรรม ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาในทางการศึกษา  กล่าว การศึกษาจะต้องเข้าถึงกลุ่ม ชุมชนพลเมืองในชนบท เพื่อให้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ ได้รับผลของการศึกษา ในการผลัดดันให้เกิดความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่บ้านเมือง ให้เกิดความเจริญ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถึงกลุ่มเป้าหมายในชนบท หมู่บ้าน   จึงจะเกิดผลทางบวกกับการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ ฉะนั้น การสร้างภาวะผู้นำ คือสิ่งสำคัญ พร้อมกับความคิด ความสามารถ และต้องมีจริยธรรมในการทำงาน ประชาชนประเทศชาติจะได้ประโยชน์  และในฐานะเป็นผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถือ ว่า มนร.มีความก้าวหน้าไปมาก แต่อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้ผู้บริหาร มนร.ทุกท่าน คำนึงการสร้างภาวะผู้นำ  สร้างคนเก่ง แล้วต้องมีน้ำใจ เสียสละ ตั้งใจ เพื่อทำหน้าที่ให้บ้านเมืองเกิดความเจริญ

ต่อไป

สุไลมาน ยุ /อาลีฟ มามะ  รายงาน

About Oxegen

Check Also

รายงานพิเศษ…อบต.จวบ จัดค่ายอบรมจริยธรรม น้องๆ สร้างคุณภาพต้นกล้า เป็นพลังแผ่นดิน บรรยายสกู๊ปข่าว

หนุ่มใต้ รายงาน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *