วันจันทร์ , สิงหาคม 20 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / “ กฎหมาย 4 ชั่วโคตร ”ศอ.บต.ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า จัดกิจกรรมการอบรมโครงการ เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบและนำความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

“ กฎหมาย 4 ชั่วโคตร ”ศอ.บต.ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า จัดกิจกรรมการอบรมโครงการ เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบและนำความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 7 มิถุนายน นาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยะลาร่วมใจ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายอุทิศ  บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมโครงการเผยแพร่ “ กฎหมาย 4 ชั่วโคตร ”  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา และ ศอ.บต.  ตลอดจนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า โดยมีพันเอกปิยพงษ์ วงศ์จันทร์  รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า   (กอ.รมน. 4 สน.) นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมอบรม

นายอุทิศ  บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า  จัดขึ้นเนื่องจากสำนักงาน (ป.ป.ช.) จังหวัดยะลา ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีส่วนเข้าข่ายเป็นลักษณะรับผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้ง มีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีผลบังคับใช้กับราชการโดยตรง จึงอยากให้ทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงโทษในการเรื่องดังกล่าว   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   (ป.ป.ช.)  กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาย

“ กฎหมาย 4 ชั่วโคตร ” ว่า การพัฒนาประเทศปราศจากการทุจริตนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ผู้นำในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ล้วนแต่มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนสำคัญ คือ การปฏิบัติตัวจะต้องตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลรุ่นหลัง ไม่ควรใช้อำนาจไปปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรหรือเกินจากหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบอันส่งผลกระทบในพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ในการบรรยายมีการยกสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย  รวมถึงค่าเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาการทุจริต   การป้องกัน  การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดำเนินงานเมื่อกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมีผลบังคับใช้ ตลอดจนความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและสังคมไทยในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

SPMCnews รายงาน

About Oxegen

Check Also

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงความคืบหน้าเหตุปิดล้อมตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา และชี้แจงเหตุคนร้ายยิงราษฎรที่ อ.รามัน จ.ยะลา, เหตุระเบิดในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 20 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *