กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.ทร.พร้อมภริยา ลงพื้นที่นรา ตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารนาวิกโยธิน กำชับให้ทหารเป็นที่พึ่งประชาชน และอย่าประมาทฝ่ายตรงข้าม

แชร์เลย

ผบ.ทร.พร้อมภริยา ลงพื้นที่นรา ตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารนาวิกโยธิน กำชับให้ทหารเป็นที่พึ่งประชาชน และอย่าประมาทฝ่ายตรงข้าม

(13 พฤศจิกายน 2560) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ซึ่งประกอบด้วย  หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ    โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน, นาวาเอก เลอศักดิ์       คชนันทน์ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกันนี้ ได้ จัดกองเกียรติยศแสดงความเคารพเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ

ทั้งนี้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ได้มอบเงินสนับสนุนหน่วยกำลังในพื้นที่ พร้อมกล่าวให้โอวาทว่า การได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในครั้งนี้  ทางกองทัพเรือ ได้ให้ความสำคัญ ความสำคัญมากที่สุด เพราะ หน่วยกำลังพล ต้องปฎิบิตหน้าที่ ในพื้นที่สถานการณ์ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับผิดชอบ คือ อ.บาเจาะ ยี่งอ และเมือง จ.นราธิวาส ขอให้หน่วยทหารนาวิกโยธิน ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ และรักษาความความมั่นคงให้เกิดขึ้น ด้วยการน้อมนำ กระแสพระราชดำรัส  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ขอให้กำลังพล ระมัดระวังอย่าสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่าประมาทฝ่ายตรงข้ามและสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมรักษาเกียรติศักดิ์ศรี หน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนและแผ่นดินไทยตลอดไป

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เรียกประชุมลับ ผบ.หน่วยในพื้นที่ และส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ และรับฟังปัญหาของกำลังพลในพื้นที่


                วันเดียวกันนี้ ที่สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะ ฯ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้กับศูนย์เด็กกำพร้าในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จำนวน 3 แห่ง คือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านพงบือเราะ ม.4 เมือง ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ดารุลอีมาน ถนน.นคร ต.บางนาค อ.เมือง และสถานเลี้ยงเด็กพร้ายะกัง 2 ถนนระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังในให้เด็กกำพร้า ได้นำไปบริโภค และนำเครื่องกีฬา ไปใช้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง นอกจากนี้ ทางนายกสมาคมแม่บ้านทหารเรือ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ศิลปะชีพ   การส่งเสริม ปักผ้า กลุ่มทำเรือกอและจำลอง เพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นของกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ และกลุ่มแม่บ้านชุมชน ที่หน่วยนาวิกโยธินดูแลและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง

ข่าว/ภาพ มะดารี,ไซฟูดิน,คนของสังคม

 1,002 total views,  2 views today

You may have missed