กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเช็คเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายมูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยและเครือข่ายคณะทำงานบูโด – สุไหงปาดี

แชร์เลย

 (30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในกิจกรรมมอบเช็คเงินอุดหนุนเครือข่ายมูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยและเครือข่ายคณะทำงาน บูโด-สุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า มูลนิธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วยหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นมูลนิธิเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือช่วยคนเจ็บและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรวมทั้งเสียชีวิต ศอ.บต. จึงได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการทำประกันชีวิตและสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่ายังชีพและเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยความเสียสละ โดยในวันนี้มีการมอบให้แก่มูลนิธิทั้งหมด 21 แห่ง

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะทำงาน บูโด-สุไหงปาดี โดยที่ผ่านมาได้มีปัญหาพื้นที่อุทยานทับซ้อน ทาง ศอ.บต. จึงได้เข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาและสามารถออกโฉนดให้แก่ชาวบ้านรอบบริเวณดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีพี่น้องชาวบ้านบริเวณโดยรอบอุทยานบางส่วนที่มีที่ดินแต่ยังไม่สามารถทำกินได้ ทาง ศอ.บต. จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่าชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก

SPMCnews รายงาน

 109 total views,  4 views today

You may have missed