วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ศอ.บต. ขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหนุนกิจกรรม “ครูดี ศรี จชต.

ศอ.บต. ขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหนุนกิจกรรม “ครูดี ศรี จชต.

 ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธาน             ในการประชุมหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมครูดี   ศรี จชต.” ซึ่งสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. จัดขึ้นเพื่อหารือและเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อนำมาสู่การสร้างหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ตลอดจนการชี้แจงแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม (15 พฤษภาคม 2561 )

โดยจะคัดเลือกบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับจากสังกัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเข้ารับรางวัลครูดี ศรี จชต. ด้วยการคัดเลือกครูในพื้นที่ จชต. ที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการยกย่องครูผู้มีคุณภาพที่ประกอบคุณงามความดีและมีผลสัมฤทธิ์เป็นผลงานด้านการพัฒนานักเรียนเป็นเกณฑ์ตัดสิน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ พร้อมที่จะเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติในการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการจัดการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป

SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

ผู้สมัครสส.จังหวัดยะลา ร่วมปฏิญาณไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ต่อกกต.ยะลา ก่อนหย่อนบัตร 24 มี.ค 2562 นี้

ผู้สมัครสส.จังห …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *