พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“คนเบตง ปลอดมะเร็งลำไส้ใหญ่” โรงพยาบาลเบตง จัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้อง ค้นหาผู้ป่วย ในระยะแรกและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็ว

แชร์เลย

 

the media เบตงรายงาน..

“คนเบตง ปลอดมะเร็งลำไส้ใหญ่” โรงพยาบาลเบตง จัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้อง ค้นหาผู้ป่วย ในระยะแรกและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็ว

ปรับปรุง (25 มกราคม 2567) ที่โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายแพทย์อารยะ ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้อง Colonoscopy เพื่อให้สามารถค้นพบผู้ป่วย ในระยะแรก (Early stage) และเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชากร อายุ 50 – 70 ปี ในประชาชนพื้นที่อำเภอเบตง ที่ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยวิธี Fit test มีผลผิดปกติ และกลุ่มเสี่ยงสูงญาติสายตรง จำนวน 65 ราย เพื่อ “คนเบตง ปลอดมะเร็งลำไส้ใหญ่” โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเบตง ร่วมกับทีมอาจารย์แพทย์ พยาบาล ศูนย์ MIS โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเบตง ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอเบตงอีกด้วย

นายแพทย์อารยะ ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อลดอัตราตาย ลดความแออัด และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ตามแผนปฏิบัติการ Quick Win 100 วัน ในส่วนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Quick Win – Screening CRC Screening Colorectal Cancer Strategy : คัดกรองด้วย fit test ผล positive ทำ Colonoscopy ในประชากร 50 – 70 ปี ในอำเภอเบตง ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรก (Early stage) และเข้าสู่กระบวนการรักษา ได้รวดเร็ว เพิ่มการเข้าถึงบริการ โรคมะเร็งถูกพบในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ลดลง ทำให้โอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ลดลงด้วย

 

 74,739 total views,  4 views today