มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

โฆษกพรรคประชาชาติ ส.ส.กมลศักดิ์  เผย 19 ปีประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉฉ.ดับไฟใต้ ความท้าท้ายรัฐบาลใหม่ ยกเลิก  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน.จชต.ต้องฟังรอบด้าน ยันมีสัญญาณบวก

แชร์เลย

โฆษกพรรคประชาชาติ ส.ส.กมลศักดิ์  เผย 19 ปีประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉฉ.ดับไฟใต้ ความท้าท้ายรัฐบาลใหม่ ยกเลิก  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน.จชต.ต้องฟังรอบด้าน ยันมีสัญญาณบวก

     ที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ  ส.ส.พรรคประชาชาติ จังหวัดนราธิวาส โฆษกพรรคประชาชาติ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว the media ถึงกระแสท้าท้าย ที่รัฐบาลจะยกเลิก กฎหมายพิเศษ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาระยะเวลา 19 ปีโดยประมาณ รัฐบาลจะประกาศใช้ ทุก 3 เดือน ตามวงรอบ เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ทำงานหรือปฎิบัติงาน ในการใช้เป็นเครื่องมือ แก้ปัญหาความไม่สงบ หรือความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  อย่างไรก็ตามในยุครัฐบาลปัจจุบัน ที่นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายการบังคับใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 1 เดือน และโดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และประธาน กบฉ. จากทหารเป็นพลเรือน จัดแนวทางการดำเนินงานให้เร็วและรัดกุม และให้ฟังความเห็นรอบด้าน ป้องกันผลกระทบในอนาคต

นายกมลศักดิ์ โฆษกพรรคประชาชาติ กล่าวอีกว่า แม้หลายพรรคการเมือง ช่วงหาเสียง รวมถึงพรรคประชาชาติ ได้บอกกับประชาชน ว่าจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉฉ.จังหวัดชายแดนภาคใต้  หากการยกเลิก พ.ร.ก.ฉฉ.สามารถแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่สันติสุขได้ ไม่เกิดปัญหาความไม่สงบ หรือสถานการณ์ความรุนแรงในชีวิตทรัพย์สินต่อประชาชนพื้นที่หมดไป พ.ร.ก.ฉฉ. ก็ไม่มีเหตุผลต้องใช้ หรือประกาศใช้ต่อไป และจะต้องนำสู่การยกเลิกใช้  แต่แม้ว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นตามลำดับ แต่เหตุการณ์ความไม่สงบยังไม่ยุติความรุนแรงยังเกิดขึ้นรายวัน  ทางเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณ ยังมีความจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคือ เครื่องมือพิเศษ หรือกฎหมายพิเศษ เพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้น แต่สัญญาณที่ดี เชิงบวก จะเห็นชัด รัฐบาลในอดีต ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุก 3 เดือนตามวงรอบ แต่รัฐบาลปัจจุบัน ต่ออายุเพียง 1 เดือนเท่านั้น  อีกส่วนหนึ่ง ที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงมีแผนเตรียมการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในบางอำเภอทุกปีอยู่แล้วถึงปี 2570  พื้นที่ที่ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงหรือความไม่สงบ ปัจจุบันก็ยกเลิกไปเกือบครึ่งทาง จากทั้งหมด 37 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม อีกไม่กี่วัน โดยประมาณวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และประธาน (กบฉ.)คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการสรุปแนวทาง จะทำอย่างไรต่อไป หากจะประกาศใช้ต่อและมีความจำเป็น ก็ต้องมีเหตุผลในการประกาศใช้ และหากจะมีการยกเลิก จะมีกฎหมายไหน หรือแก้กฎหมาย หรือแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร ให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างไร เพื่อให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์พื้นที่ ให้เกิดการแก้ปัญหาความสงบมั่นคง และยั่งยืนต่อไป ในฐานะ ส.ส.พื้นที่ และพรรคร่วมรัฐบาล จะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา นำสู่สันติสุขสันติภาพ นำความเจริญพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้..

 

 47,247 total views,  11 views today

You may have missed