เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ป.ท.จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

แชร์เลย

อับดุลหาดี/ยะลา/5 ก.ย. 66
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 517 ณ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ 26 ส.ค. 66 ณ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 517 โดยมี นายปรีชา บุญพงษ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 1 นายสุรเชษฐ์ สุทธิกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ นายกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมรับบริการ
ด้านนายปรีชา บุญพงษ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 1 กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินโครงการแว่นแก้ว ร่วมกับพันธมิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในปี 2546 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการตรวจวัดสายตาและสนับสนุนแว่นตาให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา สามารถสร้างผลสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยออกหน่วยให้บริการ จำนวน516 ครั้ง ครอบคลุม 64 จังหวัด และสนับสนุนแว่นสายตาแก่ประชาชนไปแล้ว จำนวน 300,000 อัน
สำหรับกิจกรรมโครงการแว่นแก้วในครั้งนี้ มีเป้าหมายสนับสนุนแว่นตาแก่ประชาชนในจังหวัดยะลา จำนวน 500 อัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ
นอกจากนี้ นายตอเล็บ มาเกะ ผู้มารับบริการ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการเข้าโครงการในครั้งเนื่องด้วย สายไม่คอยเห็นในการอ่านหนังสือ ใช้ชีวิตประจำวัน แต่เมือได้รับแว่นสายตาครั้งรู้สึกดี สามารถที่จะชีวิตประจำวันได้สะดวกและอยากให้มีกิจกรรมดังกล่าวเรื่อยๆ เพราะกิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อชาวบ้าน และชุมชน ที่ขาดโอกาส อีกด้วย


ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

 46,687 total views,  2 views today

You may have missed