มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

พ่อเมืองนราฯ ร่วมละศีลอดในช่วงการถือศีลอดปอซอแน ลภายใต้กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในเดือนรอมฎอน พ.ศ.2566

แชร์เลย

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในเดือนรอมฎอน พ.ศ.2566/ฮ.ศ.1444 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจะเล๊าะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้นำศาสนาจากทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน ยังมีการละหมาดมัฆริบ และการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความั่นคง และสังคมสันติสุข

 19,616 total views,  2 views today

You may have missed