พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

แม่ทัพภาคที่ 4 เยือนมาเลเซีย ประชุม RBC ครั้งที่ 112 บรรลุข้อตกลงความเข้าใจ สร้างมิตรภาพ และ ความร่วมมือ

แชร์เลย

️💧 เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ประธานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย เดินทางพร้อมคณะ ประกอบด้วย พลโท อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 4, พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5, พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และคณะทำงานทั้ง 6 คณะจากฝ่ายไทย เดินทางไปยัง Grand Ion Delemen Hotel Genting highland ณ รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 112 โดยฝ่ายมาเลเซียนำโดย พลโท Datuk Mohammad Hafizuddeain bin Jantan ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายมาเลเซีย เป็นประธานร่วมการประชุม

💦 ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซีย ครั้งที่ 112 หรือ (THE 112TH REGIONAL BORDER COMMITTEE THAILAND – MALAYSIA MEETING : RBC 112) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงของผลการดำเนินงานทวิภาคีทั้ง 6 คณะทำงานไทยและมาเลเซีย ตลอดจนหารือกิจกรรมด้านความมั่นคง และแสวงความร่วมมือ ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาอย่างช้านาน

🔆 สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย- มาเลเซีย (RBC) ครั้งที่ 112 โดยฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นการประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้การประชุม RBC ได้ดำเนินการจัดการประชุมขึ้น ปีละ 2 ครั้ง, โดยไทยและมาเลเซียจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความอบอุ่นเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย มีความพึงพอใจกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ บรรลุความเข้าใจ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน และขยายต่อไปยังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

 34,400 total views,  2 views today