มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.ฉก.นราฯร่วมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 พื้นที่ อ.ตากใบ สร้างความเข้าใจ เอื้อสภาวะแวดล้อมต่อการแก้ปัญหาพื้นที่ จชต.

แชร์เลย

อาลีฟ มามะ รายงาน.

📝วานนี้ เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ที่ มัสยิดอิฮซาน หมู่1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ละศีลอด (เปิดปอซอ) ในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 กับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนได้มอบสิ่งของเครื่องบริโภค และอินทผลัม สำหรับละศีลอดให้กับผู้นำศาสนา และ อิหม่านประจำมัสยิดในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารละศีลอดพร้อมกัน โดยมี ผู้นำศาสนา หัวส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

..ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ความรักความสามัคคีของชุมชนในพื้นที่ ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชน ลดช่องว่างสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ โดยก่อนละศีลอด พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะ พูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า (ขอดุอาร์) ให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

 26,106 total views,  2 views today

You may have missed