ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ท่าอากาศยานเบตงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆซักซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566

แชร์เลย

วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดงานซักซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่าอากาศยานเบตง ประจำปี 2566 พร้อมร่วมชมการซ้อมแผน สถานการณ์สมมติ ว่าอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ไฟไหม้ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งมีเหตุการใช้อาวุธปืนในสานามบิน ในฐานะประธานบริหารสถานการณ์ (EOC) ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการท่าอากาศยาน ทีมกู้ภัย ทีมแพทย์ ทีมตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน วิทยุการบิน ทีมความมั่นคง เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้ท่าอากาศยานเบตงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉินทั้งภาครัฐและเอกชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสามารถร่วมกันแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ณ ท่าอากาศยานเบตง หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้อง หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนฉุกเฉินต่อไป

หลังเสร็จสิ้นการซักซ้อมดังกล่าว นายอำเภอเบตง ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่าอากาศยานเบตง ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

 16,833 total views,  4 views today

You may have missed