ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผกก.สภ.เมืองปัตตานี นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมและเครื่องดื่มให้แก่มัสยิดนูรุลอิสลาม ชุมชนสะบารัง ไว้ละศีลอดในเดือนรอมฎอน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนในพื้นที่

แชร์เลย

วันนี้ (5 เม.ย.66)พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองปัตตานี กิจกรรมจิตอาสามอบอินทผาลัมและเครื่องดื่มให้แก่มัสยิดนูรุลอิสลาม ชุมชนสะบารัง ไว้ละศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายฮายีฮาซัน เจ๊ะแวมง โต๊ะอีหม่ามมัสยิดนูรุลอิสลามชุมชนสะบารัง คณะกรรมการมัสยิดและประชาชนในชุมชน ร่วมรับมอบอิทผาลัมและเครื่องดื่ม


พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี กล่าวว่า เดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นห้วงเวลาสำคัญทางศาสนาอิสลาม ที่พี่น้องชาวมุสลิมทั้ง จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอันประเสริฐยิ่งอย่างสมบูรณ์ ตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ ด้วยการถือศีลอดด้วยจิตใจที่มั่นคง แน่วแน่ และอดทน อันเป็นการส่งพลังแห่งศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวมุสลิมจะได้น้อมจิตรำลึกถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำรงตนให้เป็นผู้ที่อยู่ในกรอบแห่งความดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี และความสุขต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

 25,102 total views,  78 views today

You may have missed