พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อบต.ยะรม จัดงานโครงการจัดงานสานสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปี พ.ศ.2566 และร่วมละศีลอดกับผู้นำ 4 เสาหลัก

แชร์เลย

วันนี้ 5 เมษายน 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการจัดงานสานสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปี พ.ศ.2566 ของ อบต.ยะรม และร่วมละศีลอดกับผู้นำ 4 เสาหลักในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์อันดีของพี่น้องมุสลิม โดยมี ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม หัวหน้าส่วนราชการ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะรม ท้องถิ่นอำเภอเบตง ผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า ทุกปีในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม เป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,500 ล้านคนทั้งชายหญิงที่พ้นวัยแห่งความเป็นเด็กแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาที่สำคัญประการหนึ่งนั่นคือ การถือศีลอด ตามหลักการอิสลาม ซึ่งเป็นห้วงเวลาสำคัญทางศาสนาอิสลาม ที่พี่น้องชาวมุสลิมทั้ง จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอันประเสริฐยิ่งอย่างสมบูรณ์ ตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ ด้วยการถือศีลอดด้วยจิตใจที่มั่นคง แน่วแน่ และอดทน อันเป็นการส่งพลังแห่งศรัทธาต่อองค์อัลลอฮ์ที่พี่น้องมุสลิมทุกคนนับถือ ได้โปรดประทานพรอันประเสริฐ ความสุขความเจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

 

 

 8,169 total views,  6 views today