กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นราฯ เปิดมหกรรมกีฬาวาบูลันเกมส์ ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ สร้างคนกีฬาเป็นเลิศ ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด “น้องฟาติน” โชว์ตัวสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนใต้

แชร์เลย

ทีมข่าว.spmc รายงาน.

นราฯ เปิดมหกรรมกีฬาวาบูลันเกมส์ ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ สร้างคนกีฬาเป็นเลิศ ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด “น้องฟาติน” โชว์ตัวสร้างแรงบันดาลใจเยาวชน

(6 ธ.ค.65) พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ที่สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส (กำลังก่อสร้าง) อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ที่กองทุนฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจัดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ โอกาสนี้นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก อบจ.นราธิวาส รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

พลตรี ปราโมทย์ฯ กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬา นอกจากจะพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศแล้ว ยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนจากอบายมุขทั้งปวง โดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด ทางกองทัพภาคที่ / และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในโยบายสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาด้วยรูปแบบต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญภายในพื้นที่ โดยจะต้องหาวิธีในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่กระจายไปทั่วทุกชุมชน และจะเห็นได้ว่าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสามารถด้านการกีฬาค่อนข้างมาก จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมเยาวชนในด้านการกีฬา ให้เยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และจะเป็นจุดเด่นของแต่ละจังหวัดในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการกีฬาอีกด้วย

ด้านนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณและได้มอบหมายให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ห่างไกลยาเสพติด สร้างความรักความสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงที่ดีให้กับพื้นที่นำสู่การสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน จัดโครงการดังกล่าว โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2565 ใน 9 ชนิดกีฬา

อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ยังได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประชาชน โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand In Hand รือเสาะ ในการผลิตเสื้อคุณภาพดีเพื่อใช้ในกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ทำอาหารมาค้าขายด้วย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง//มีการมอบอุปกรณ์กีฬา ธนาคารอุปกรณ์กีฬาให้กับชมรมตาดีกา 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส และชมรมตาดีกาจังหวัดยะลา/ปัตตานี ที่สำคัญการใช้สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ที่กำลังก่อสร้างเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสนามแห่งนี้มีความพร้อมวสามารถใช้งานได้ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการสร้างสนามแห่งนี้ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเพื่อมอบความสุขอให้กับชาวนราธิวาสต่อไป
นอกจากนี้..น้องฟาติน… เยาวชนแดนใต้ ที่สังกัดสโมสร ใน กทม. และการใช้วาวบูลัน จริง ในการชักขึ้นท่องฟ้า อย่างสวยงาม
สำหรับประวัติน้อง ฟาติน ..ชื่อจริง คือ เด็กหญิงนูรฟาติน ลอแม
เกิดวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2552
เกิดที่ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ปัจจุบัน
สังกัดสโมสรฟุตซอล นนทบุรีเลดี้ ซอคเกอร์ เกท (ชุดเยาวชน)
กำลังการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา (เทศบาลเมืองบางบัวทอง) จ.นนทบุรี เกรดเฉลี่ยดีมาก ตามสโลแกน กีฬาเด่น เรียนดี ดังกล่าว เป็นอีกหนึ่ง น้องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความมุ่งมั่น เป็นนักกีฬาเยาวชนอีกคน ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างดี

 24,474 total views,  2 views today

You may have missed