กันยายน 27, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน้าด่านเมืองเบตง ปูพรมถวายความปลอดภัยรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ สร้างความมั่นคงปลอดภัยพื้นที่เศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

แชร์เลยวันที่ 3 ธันวาคม 2565 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมด้วย พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะ เยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดน ตลอดจนกองกำลังพิทักษ์เมืองเบตง ได้แก่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445, จุดตรวจศูนย์อำนวยการร่วมสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา, กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 และกองกำลังพิทักษ์เมืองเบตง ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนกำลังภาคประชาชนที่คอยทำหน้าที่ปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่เมืองเบตง กล่าวขอบคุณ และชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วนในการสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เบตง และนักท่องเที่ยว เน้นย้ำการประสานความร่วมมือกันปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นายอำเภอเบตง, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ส่วนราชการที่เกี่ยงข้องร่วมเดินทางในครั้งนี้

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “เนื่องจากในห้วงของวันพรุ่งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จมาพระราชดำเนินในพื้นที่เบตง จึงมาตรวจความเรียบร้อย เพื่อถวายการรับเสด็จได้ปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุด จึงถือโอกาสนี้เดินทางพร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 นำโดย คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจกำลังพล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเบตงทั้งหมด จะเห็นได้ว่าในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นอำเภอเบตงประสบกับปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจซบเซาลง ประชาชนในพื้นที่เกิดปัญหารายได้ลดลงไปด้วย แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่ มีกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จนทำให้สามารถเสริม และชูการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเมืองเบตงถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กองกำลังที่พิทักษ์พื้นที่มีความเข้มแข็ง มีพี่น้องประชาชนที่เป็นจิตอาสา มีภาคส่วนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทำให้เมืองเบตงยังมีเสน่ห์ชวนค้นหา มีความปลอดภัยน่าท่องเที่ยวขอให้ปฏิบัติอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นหน่วยต่าง ๆที่ทำหน้าที่ในการป้องกันชายแดนจึงต้องเพิ่มความเข้มงวด กวดขันทำให้พื้นที่เกิดความมั่นคง ปลอดภัย สร้างความมั่นใจ และอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกหน่วยได้ประสานความร่วมมือกันให้พร้อม เพื่อให้งานพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย” และเนื่องจากใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ แม่ทัพภาคที่ 4 จึงถือโอกาสนี้ ได้ขอขอบคุณ และอวยพรให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เสียสละดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ในช่วงวันหยุด และไม่ได้กลับไปหาครอบครัวอย่างคนอื่นๆ ให้ทุกนายมีความสุข พบเจอแต่สิ่งดีๆ ในปีพุทธศักราช 2566 ต่อไป

 

 32,452 total views,  2 views today

You may have missed