ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ทบ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.อ.ชินดนัย แร่ทอง อย่างสมเกียรติชายชาติทหาร

แชร์เลย


( 21 พ.ย. 65 ) เวลา 14.00 น. พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 พ.ย.65 โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้น ณ วัดนิคมประทีป
(วัดโคกหล่อ) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังพลของกองทัพบก ร่วมพิธี
ในการนี้ กองทัพบกได้ พิจารณา ปูนบำเหน็จเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 7 ขั้น พร้อมทั้ง ขอรับพระราชทานยศเป็น “พลโท” และผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณามอบเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตกองทัพบก เงินสินไหมทดแทนพิทักษ์พลกลาโหม เงินบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวอีกด้วย
ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง อายุ 30 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดตรัง เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 63 เริ่มปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2560 กองทัพบกขอสดุดีในคุณความดีของ ร.อ.ชินดนัย แร่ทอง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของข้าราชการทหารที่กล้าหาญและเสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงอย่างเต็มขีดความสามารถจนวาระสุดท้ายของชีวิต อย่างไรก็ตามกองทัพบกจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

………………………………………..

 80,572 total views,  2 views today

You may have missed