มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ รับทราบปัญหา พร้อมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ผ่านเวทีสภาประชาธิปไตยตำบล ในการทำเหมืองหินแกรนิต พื้นที่ บ้านลาเมาะนอก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 1000 น. พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่  ติดตามความคืบหน้าในการทำเหมืองหินแกรนิต บ้านลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างเข้าใจ รับทราบข้อมูล ปัญหา ข้อขัดข้อง ตลอดจนหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ,ผู้นำท้องถิ่น ,ผู้ใหญ่บ้าน  และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจาก การประชุมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ฯ จากกรณีบริษัทนารา สหพัฒนา จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับการทำเหมืองประเภทที่ 2 และรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ 1/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีเนื้อที่ประมาณ 145 ไร่  80 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ในเขต หมู่ 3 บ้านลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่จังหวัดนราธิวาส จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส การประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย นายคณบดี สัมพัชนี เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่ จังหวัดนราธิวาส , นายซาอุดี  เซ็งกะแซรี หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, นายสุริยา ชูเกื้อ วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาราสหพัฒนา จำกัด พร้อมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยผลการประชุมมีพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยกับการทำเหมืองแร่ดังกล่าว และมีการออกมาแสดงถึงจุดยืน การคัดค้านไม่ให้มีการทำอุตสาหกรรมโรงโม่หินขึ้น โดยชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบกับพี่น้องประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการได้รับผลเสีย มากกว่าผลได้ ทั้งยังมีการการคัดการผ่านทางสื่อโซเชี่ยล ในรูปแบบต่างๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

โดยพลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ที่ลงพื้นที่มาในวันนี้ เพื่อเป็นการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการขอประทานบัตรทำเหมืองหินแกรนิต ของบริษัท นารา สหพัฒนา จำกัด โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายในเบื้องต้น ทั้งกลุ่มที่เห็นด้วย และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย กับการขอประทานบัตรอุตสาหกรรมเหมืองหินแกรนิต เกี่ยวกับขั้นตอนการขอประทานบัตรทำเหมืองหิน จำนวน 8 ขั้นตอน ตลอดจนวิธีในการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง หรือข่มขู่กัน ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมทั้งส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง จะวางตัวเป็นกลาง คอยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้กับประชาชนทุกฝ่าย ไม่มีการเลือกข้าง ตลอดจนให้ตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถใช้สภาประชาธิปไตยตำบล เป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจ และแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขอให้พี่น้องประชาชน มีความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 19,389 total views,  2 views today

You may have missed