มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

TPI จากสร้างความขัดแย้ง “จะนะอุตสาหกรรมสู่การสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมในชุมชน” อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)รายงานจากการลงพื้นที่

แชร์เลย

Shukur2003@yahoo.co.uk

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน

หลังจากที่นิคมอุตสาหกรรมจะนะของ TPIPP ต้องหยุดชะงักลง จากมติ ครม. 14 ธันวาคม 2564 ที่ให้ทางสภาพัฒน์ทำการศึกษา SEA ก่อน (ศึกษาศักยภาพจะนะว่าควรพัฒนาในทิศทางใด) แล้วส่งผลการศึกษาให้ ครม.พิจารณา โดยทาง TPI และ ศอบต.ต้องยุติการดำเนินการใดๆระหว่างศึกษา
ปลายเดือนเมษายน 2565 นายกอลยูบี จะเรเสะโต๊ะอิหม่ามมัสยิดสะกอมเทพา ม.1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้บอกต่อผู้เขียนว่า “ทาง TPI มาคุยว่าจะสร้างรูปบูชาเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เขาล้อนเทพาในพื้นที่ของม.1 ตำบลสะกอมเทพา โดยสร้างในที่ดินของ TPI เองที่ซื้อไว้แล้ว แต่เพราะพื้นที่ตรงนั้นมีแต่คนมุสลิม จึงมาบอกกล่าวโต๊ะอิหม่ามให้ทราบ

เสียงในร้านน้ำชาเขาคุยกันว่า ” ซินแสกุนซือคงดูดวงมาให้แก้เคล็ด ต้องสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมให้สูงใหญ่ที่สุดเพื่อส่องบารมีนำทาง ข่มดวงคนอิสลาม แล้วจะสร้างนิคมจะนะได้


จนทำให้ วันที่ 26 เมษายน 2565 ชาวบ้านและตัวแทนผู้นำศาสนาและการศึกษาในพื้นที่ร่วมอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ในมัสยิดหมู่บ้านและแสดงจุดยืนให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน ล้มเลิกการสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิม แต่ในโลกโซเชี่ยลกลับถูกขยายเป็นความขัดแย้งพุทธ-มุสลิมอันจะเติมเชื้อไฟความขัดแย้งของคนในชาติได้หากบริหารจัดการไม่ดี
#เบื้องลึกการจัดกิจกรรมชาวบ้าน

ในเรื่องนี้ นายกอลยูบี จะเรเสะ อิหม่ามมัสยิดบ้านปากบาง ต.สะกอม กล่าวว่า “บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด ผู้ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หรือนิคมอุตสาหกรรมจะนะ มีแผนการก่อสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิม มีความสูง 200 เมตร บนพื้นที่เขาล้อน ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสงขลา ใน ต.สะกอม อ.เทพา ซึ่งจะเป็นเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งชุมชนคนมุสลิมในพื้นที่ได้ปรึกษากันแล้วเห็นควรให้ยุติโครงการดังกล่าว

“พหุวัฒนธรรมนั้นเรารับได้ แต่มิใช่ชาวบ้านชอบแกงส้ม ท่านชอบแกงเหลืองแล้วนำมารวมกัน ด้วยหลักศรัทธาของชาวบ้านมุสลิมนั้นมีความอ่อนไหวเรื่องสิ่งเคารพในชุมชน ยิ่งมาสร้างขนาดใหญ่โตมโหฬาร แม้ท่านจะสร้างในที่ดินที่ท่านอาจจะมีสิทธิ์ แต่ก็อยากให้ท่านคำนึงถึงการมาอยู่ร่วมกันกับชุมชนมุสลิม ซึ่งที่นี่เขาได้มีฉันทามติร่วมกัน โดยขอให้ท่านถอยเสีย” นายกอลยูบี กล่าว

ด้าน แกนนำชาวบ้านรายหนึ่ง (สงวนชื่อและนามสกุลเพื่อความเป็นส่วนตัว) ระบุว่า จะทำหนังสือถึงนายนิพนธ์ บุญญามณี พร้อมแนบรายชื่อชาวบ้านและผู้นำศาสนาขอให้ช่วยล็อบบี้ภายในกับทีพีไออีกแรงหนึ่ง

“และหวังว่าท่านในฐานะรัฐมนตรีและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์จะมีข่าวดีมาบอกชาวบ้าน แต่หากไม่สามารถทำได้ เราก็พร้อมใจกันไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยหน้า” ผู้นำศาสนารายเดียวกันกล่าวกับเบนาร์นิวส์

#รักชาติและหมอสุภัทร แนะ TPI ไม่ควรสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลกท่ามกลางชุมชนมุสลิม 27 เมษายน 2565 นายรักชาติ สุวรรณ ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า หากพื้นที่ที่จะก่อสร้างรูปเจ้าแม่กวนอิมเป็นพื้นที่ที่มีแต่ชาวมุสลิมก็ไม่สมควร “ถ้าไปสร้างตรงชุมชนมุสลิม ไม่มีพุทธ มันก็ไม่น่าจะทำอยู่แล้ว แต่หากเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันควรคุยกันครับ แต่คิดว่าในขณะเดียวกัน เขาก็ค้องให้เกียรติเราด้วยนะครับ” นายรักชาติ กล่าวกับผู้เขียนในขณะที่นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจกล่าวว่า “พหุวัฒนธรรม ยิ่งไม่ควรสร้างอะไรใหญ่โตให้แปลกแยก” ท่านยังกล่าวเสริมอีกว่า

“จะนะ-เทพา เป็นดินแดนพหุวัฒนธรรม พุทธ-จีน-อิสลาม อยู่กันอย่างสันติและมิตรภาพ เคารพการปฏิบัติศาสนกิจของกันและกัน เยี่ยมเยียนและดูแลช่วยเหลือกัน ดูอย่างกลุ่มคนที่คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะก็มีคนจากทั้ง 2 ศาสนิก สามัคคีปกป้องแผ่นดินจะนะเทพา การที่ TPI จะมาทำอะไรให้ชุมชนแตกแยก รู้สึกไม่ดี จึงไม่ควรทำ ส่วนนิคมอุตสาหกรรมจะนะจะสร้างได้หรือไม่ได้ ให้มาถกด้วยเหตุผลและข้อมูลผ่านกระบวนการศึกษา SEAเรื่องสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้จริงเท็จประการใด ฝาก TPI ชี้แจงด้วยนะครับ”
#รัฐสภาอีกหนึ่งทางออก

หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแผ่ในโลกโซเชี่ยลกลับถูกขยายเป็นความขัดแย้งพุทธ-มุสลิมอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนมันจะเติมเชื้อไฟความขัดแย้งของคนในชาติได้หากบริหารจัดการไม่ดี

2 พฤษภาคม 2565 (ซึ่งตรงกับตรุษอีดิลฟิตร์ของพี่น้องมุสลิม)พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติรับเรื่องร้องเรียนเรื่องTPI จะก่อสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยรีบรุดลงพื้นที่ ม.1ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาเพื่อได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน และจะนำเข้าตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาต่อไป เพื่อหาทางออทางการเมืองที่อาจจะเข้าใจผิดของคนในชาติได้ การลงพื้นที่พบชาวบ้านและสถานที่ก็สร้างจริงท่านลงกับทีมงานโดยเฉพาะเพื่อนนักธุรกิจชาวจีนอันจะทราบรายละเอียดด้านวัฒนธรรมความเชื่อหลังรับเรื่องจากผู้นำศาสนาและการศึกษาก่อนหน้านี้ไม่ถึงสัปดาห์ (หมายเหตุอ่านข่าวเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ “ทวี ประชาชาติพรรคแรกลงพื้นที่ พร้อมร่วมหาทางออกกรณี “TPI จะสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิม”ในชุมชนมุสลิมปากบางสะกอม”ใน https://share.csitereport.com/share.php?post_id=0000023798) นอกจากนี้พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติได้อวยพรต่อประชาชนทุกคนเนื่องวันอีดโดยกล่าวว่า “ Eid mubarak 2022 عيد الفطر . ขอพรต่อเอกองค์อัลเลาะฮ์เจ้าประทานพร คุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคน” . #SelamatHariRaya #Aidilfitri #EidMubarak

 11,402 total views,  6 views today

You may have missed